GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaV fokusu

Kako lahko vodim etično?

Etično vodenje je pomembno, saj prispeva k bolj harmoničnim odnosom v organizaciji, prav tako pa izboljša organizacijsko uspešnost, učinkovitost in rast. Kaj lahko kot vodja storite, da boste ravnali bolj etično? Kako osmisliti situacijo ob etičnih dilemah? Več si lahko preberete v spodnji infografiki.


Infografika: Lara Jereb

Etično vodenje organizaciji in zaposlenim v njej prinaša mnoge koristi. Izmed 350 velikih organizacij v eni izmed raziskav, so tiste s kodeksi poslovne etike dosegle nadpovprečno uspešnost v primerjavi s podobnimi organizacijami brez kodeksov. Poleg tega kljub temu, da je v neki raziskavi manj kot 50% mladih vodij menilo, da se etika splača za napredovanje, po ocenah nadrejenih ravno etične vodje izražajo potencial za višje vodstvene položaje. Ne nazadnje pa tudi potencialni kandidati za zaposlitev, poslovni partnerji in potrošniki raje delajo z organizacijami, ki so etične.

Vsak vodja se lahko znajde v etični dilemi, ključno pa je, da se nanjo ustrezno odzove. Etična dilema je slabo opredeljen problem, ki ima lahko velike posledice. Etične dileme so prisotne v nejasnih situacijah, kjer pridejo v konflikt različni interesi, vrednote ali prepričanja različnih vpletenih strani. Ustrezno odzivanje vodje v takšnih situacijah pomeni sprejemanje etičnih odločitev. Te zajemajo skrb za dobrobit drugih, zavedanje obveznosti do družbe v smislu spoštovanja norm in vrednot, ki veljajo v njej, in prepoznavanje osebne odgovornosti. Ob pojavu etične dileme je zelo pomembno, da osmislite situacijo. Katerim korakom v ta namen slediti si lahko ogledate na spodnji infografiki. Na njej najdete tudi nekatere prednosti etičnega vodenja in kako ravna etični vodja, da je v zgled svojim zaposlenim.

Kako lahko ravnam etično? Infografika: Lara Jereb

Literatura:

Viri: 

 • Akers, J. (1989). “Ethics and competitiveness putting first things first”. Sloan Management Review, 30(2), 69–71.
 • Brown, M. E. in Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20(4), 583–616.
 • Den Hartog, D. N. in De Hoogh, A. H. B. (2009). Empowering behaviour and leader fairness and integrity: Studying perceptions of ethical leader behaviour from a levels-of- analysis perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18(2), 199–230.
 • Eisenbeiß, S. A. in Brodbeck, F. (2012). Ethical and unethical leadership: A cross-cultural and cross-sectoral analysis. Journal of Business Ethics. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1740-0
 • Figar, N. in Đorđević, B. (2016). Managing an ethical dilemma. Economic Themes, 54(3), 345–362.
 • Jung, H. S., Seo, K. H. in Yoon, H. H. (2020). The importance of leader integrity on family restaurant employees’ engagement and organizational citizenship behaviors: Exploring sustainability of employees’ generational differences. Sustainability, 12(2504), 11–12.
 • Lašáková, A. in Remišová, A. (2015). Unethical leadership: Current theoretical trends and conceptualization. Procedia Economics and Finance, 34, 319–328.
 • Martin, G. S., Keating, M. A., Resick, C. J., Szabo, E., Kwan, H. K. in Peng, C. (2013). The meaning of eader integrity: A comparative study across Anglo, Asian and Germanic cultures. The Leadership Quarterly, 445–461.
 • Mihelič, K. K., Lipičnik, B. in Tekavčič, M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management & Information Systems, 14(5), 31–42.
 • Palanski, M. E. in Vogelgesang, G. R. (2011). Virtuous creativity: The effects of leader behavioural integrity on follower creative thinking and risk taking. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28, 259–269.
 • Peng, H. in Wei, F. (2016). Trickle-down effects of percieved leader integrity on employee creativity: A moderated mediation model. Journal of Business Ethics. https:// doi.org/10.1007/s10551-016-3226-3.
 • Stouten, J., van Dijke, M. in De Cremer, D. (2012). Ethical leadership: An owerview and future perspectives. Journal of Personnel Psychology, 11(1), 1–6.
 • Thiel, C. E., Bagdasarov, Z., Harkrider, L., Johnson, J. F. in Mumford, M. D. (2012). Leader ethical decision-making in organizations: Strategies for sensemaking. Journal of Business Ethics, 107, 49–64.

vir: https://psihologijadela.com/2021/10/11/kako-lahko-vodim-eticno/

 

Mogoče vam bo všeč