SlovenijaV fokusu

Informacijski pooblaščenec – NIJZ je ugotovljene nepravilnosti odpravil, zato bo IP inšpekcijski postopek ustavil

Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil obvestilo.

 

Posamezniki so bili (končno) obveščeni o namenu zbiranja njihovih osebnih podatkov preko portala eUprava

Inšpekcijski postopek, ki je bil po prejemu prijave zoper NIJZ, MJU in Ministrstvo za zdravje uveden zaradi neustreznega informiranja vlagateljev prijave interesa za cepljenje proti COVID-19 preko portala eUprava, torej neskladnosti z določbami člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), je zaključen. NIJZ je posameznike obvestil o upravljavcu podatkov, namenu obdelave, roku hrambe, o pravicah ipd., s čimer je izvršil z začasno odločbo IP naložene ukrepe in s tem zagotovil pošteno in transparentno obdelavo podatkov.

Utemeljenost prijave neustreznega obveščanja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov se je izkazala že na začetku, saj prav noben od treh zavezancev ni želel prevzeti vloge upravljavca in s tem odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov. Zavezanci niso znali pojasniti niti namena vloge, obenem pa so predstavniki oblasti ob različnih priložnostih medijem podajali povsem nasprotujoče si izjave. Že ob predstavitvi spletnega obrazca je npr. minister za javno upravo na tiskovni konferenci 8. 12. 2020 izpostavil, da vloge oddane preko portala eUprava ne pomenijo vzpostavitve vrstnega reda za cepljenje. Da vloge oddane v decembru 2020 nikoli niso bile namenjene prijavi na cepljenje oz. da je bil namen vloge vmes celo spremenjen, pa je pokazal tudi inšpekcijski postopek.

 

Ker je IP v javnosti večkrat zasledil trditev, da se lahko posameznik v vrstni red za cepljenje postavi (tudi) preko vloge na portalu eUprava, vendar pa posameznikom ta namen nikdar ni bil ustrezno sporočen, je IP vsem trem zavezancem dne 15. 3. 2021 izdal začasno odločbo, s katero jim je glede na 13. člen GDPR naložil, da posameznike jasno in nedvoumno seznanijo z informacijami o tem kdo bo zbrane podatke sploh obdeloval (bo to NIJZ, MJU ali Ministrstvo za zdravje), za katere namene (za postavitev v vrstni red za cepljenje, za preliminaren izkaz interesa za potrebe ugotovitve obsega nabave cepiva ali za kaj drugega), kako dolgo se bodo zbrani podatki hranili ipd.  Posebej izpostavljamo, da kljub začasni odločbi do zbranih osebnih podatkov vse od začetka zbiranja v decembru 2020 pa do danes še nihče ni dostopal (ne zavezanci ne zdravstveno osebje), zato tisti, ki so vlogo že oddali, zaradi ukrepa IP v ničemer niso v slabšem položaju oz. niso bili prikrajšani za cepljenje proti COVID-19. To je dne 16. 4. 2021 v svojem sporočilu za javnost jasno zapisal tudi NIJZ: https://www.cepimose.si/aktualno/aktualne-novice/#0b08a1b03ee58cb87, kjer pojasnijo, da bodo v prihodnjih tednih na vrsti za cepljenje starejši od 60 let in kronični bolniki in da naj posamezniki svoj interes za cepljenje sporočijo (tudi) svojemu osebnemu zdravniku. Direktor NIJZ je v inšpekcijskem postopku tudi pojasnil, da osebni zdravniki sami aktivno pozivajo posameznike, ki so po nacionalni strategiji cepljenja na vrsti za cepljenje (trenutno so to starejši od 60 let in kronični bolniki), preko portala eUprava oddane vloge pa bodo prišle v poštev šele, ko bodo na vrsti posamezniki, ki ne spadajo v rizične skupine po nacionalni strategiji cepljenja. Glede na namen vloge torej tudi po tem, ko se bodo ti podatki sploh pričeli uporabljati, nihče od posameznikov v čakalno vrsto za cepljenje ne bo postavljen avtomatično, ampak bo od NIJZ prejel povabilo, da se  (če bo to glede na številna že izvedena cepljenja, sploh še želel), naroči na cepljenje. Šele po tej poslani prijavi bo posameznik dejansko prijavljen na cepljenje.

Ker so bili posamezniki sedaj končno obveščeni o namenu zbiranja njihovih osebnih podatkov preko portala eUprava, je IP inšpekcijski postopek ustavil. Iz postopka očitno izhaja, da so bili posamezniki zavedeni, saj se zaradi nasprotujočih si informacij, ki so jih prejemali, in različnih možnih poti prijavljanja na cepljenje, niso mogli ustvariti enotne in prave slike o sistemu prijavljanja na cepljenje. Po štirih mesecih in po nekaj manj kot 409.000 že cepljenih posameznikih, bomo v Sloveniji očitno zdaj končno dobili sistem za centralizirano naročanje na cepljenje, ki bi sicer moral predstavljati osnovni temelj načrtovanja izvedbe naročanja na cepljenje.

vir: https://www.ip-rs.si/novice/nijz-je-ugotovljene-nepravilnosti-odpravil-zato-bo-ip-in%C5%A1pekcijski-postopek-ustavil?fbclid=IwAR3vI32MPyWpwXbXExy2Vlwiq7eMJa5ykSlI_Tzb5I9esYH7eLJYvsV7HUU

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija