Grafika bodočega mostu čez Špico( vir: MOC)
LokalnoSlovenijaV fokusuZdravjeŽivljenje

Gradnja mostu pri Špici pomeni sočasno tudi začetek del na celjski trasi kolesarske povezave Celje–Žalec

Na kolesarski povezavi Celje–Žalec so se v teh dneh začela dela tudi na celjskem delu steze, s pripravljalnimi deli za gradnjo mostu čez Savinjo pri Špici. Na levem in desnem bregu Savinje sta tako na terenu že vidna začasna platoja za izvedbo pilotiranja. V soboto bo izvajalec pričel z vrtanjem za pilote – najprej na desnem, v naslednjem tednu še na levem bregu Savinje, nato pa bo sledilo še postavljanje betonskih opornikov. Postavitev novega mostu čez Savinjo pri Špici predstavlja osrednji del gradbenih aktivnosti na celjskem delu povezave, kjer na trasi niso predvideni drugi večji posegi, saj bo kolesarska pot ostala makadamska.

 

Začasni plato za izvedbo pilotiranja na desnem bregu Savinje.

Izvedba pilotov in betonskih opornikov za most je predvidena do konca avgusta, montaža jeklene konstrukcije pa v oktobru tega leta. Most bo postavljen približno 200 metrov gorvodno od Špice, sotočja Savinje in Ložnice, nad prelivnimi polji kajakaškega centra. Most, ki bo stal na dveh betonskih opornikih brez vmesnih podpor, bo imel razpon med ležišči 76 metrov in skupno dolžino 80,77 metra. Širina kolesarske in pohodne površine bo 3,5 metra.

 

Most bo narejen kot jeklena konstrukcija in bo težek približno 123 ton. Posamezne dele jeklene konstrukcije bodo v začetku septembra dostavili na gradbišče, končna montaža pa bo izvedena predvidoma v oktobru 2023.

Pogodbena vrednost gradbenih del za nov most čez Savinjo pri Špici znaša 2,35 milijona evrov z DDV, dela bo kot podizvajalec opravilo podjetje Nivo Eko d.o.o. Glavni pogodbeni izvajalec del za kolesarsko povezavo Celje – Žalec je sicer podjetje VOC Celje d.o.o., pogodbena vrednost del pa znaša 4,5 milijona evrov z DDV. Investitorica gradnje kolesarske povezave Celje–Žalec je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).

Trasa na celjskem delu, od Špice do visečega mostu, in celotna kolesarska povezava Celje–Žalec  bosta urejeni kot makadamska kolesarska pot. Nosilne plasti voziščne konstrukcije bodo narejene iz enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, obrabne plasti pa iz finega peska. Asfaltirani bodo samo priključni deli, ki se navezujejo na obstoječe lokalne ceste, vozna in pohodna površina mostu čez Špico ter ostalih brvi na trasi povezave.

Zaključek del na kolesarski povezavi Celje–Žalec je predviden spomladi leta 2024. Po tem bomo bolj zdravo, vitalno in trajnostno naravnano živeli.

Izgradnja kolesarske povezave Celje–Žalec, v dolžini 10,8 kilometra, je namenjena spodbujanju bolj trajnostnih oblik mobilnosti, promociji kolesarjenja in zdravega načina življenja, razvoju turizma, prispevala pa bo tudi k boljšim pogojem za kolesarje in večji varnosti. Gradnja je sofinancirana iz ESRR v višini 1,6 mio EUR.

Vane T. Costa

vir in foto: moc@vtc

 

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno