Dogodki in prireditveEvropaV fokusu

FURS – Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Finančna uprava RS je objavila pomembno obvestilo v zvezi z izstopom Združenega kraljevstva iz Evropske unije – BREXIT

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je začel veljati 1. februarja 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v  Uradnem listu EU L 29,  z dne 31. 1. 2020.

Z dnem izstopa Združenega kraljestva (v nadaljnjem besedilu: ZK) iz EU (1. 2. 2020)  je Združeno kraljestvo postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, v katerem se za Združeno kraljestvo in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije. Prehodno obdobje se konča 31. decembra 2020. Posledice izstopa za gospodarske subjekte bodo odvisne od tega, ali bo Združeno kraljestvo z Evropsko unijo sklenilo dogovor o prihodnjem partnerstvu.

Za pripravo gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja Evropska komisija objavlja  po posameznih področjih ter  po najnovejših posodobitvah sporočila o pripravljenosti.

Za pripravo vseh zainteresiranih gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja je FURS pripravil pojasnila o  Izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT.

 Carinski vidik Sporazuma Evropske Unije in Združenega kraljestva   

vir: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/#c8414

mib

Mogoče vam bo všeč