Gospodarstvopredsedovanje Svetu EU - SLO 2021Slovenija

Finančni ministri potrdili pozitivne ocene drugega svežnja nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost

Na današnji neformalni videokonferenci, ki jo je vodil minister za finance, mag. Andrej Šircelj, so ministri za ekonomske in finančne zadeve EU potrdili pozitivne ocene drugega svežnja nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

Ministri za ekonomske in finančne zadeve so na neformalni videokonferenci potrdili pozitivno oceno Evropske komisije za ciprski, hrvaški, litovski in slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Izvedbeni sklepi bodo naknadno potrjeni v pisnem postopku.

Na današnji videokonferenci smo nadaljevali s procesom sprejemanja nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Sprejeli smo odločitve za dodatne štiri države, kar pomeni, da bo po koncu pisnega postopka potrjena že več kot polovica načrtov, je povedal minister Šircelj.

Ekonomska situacija se izboljšuje in okrevanje se krepi. Sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost bodo ta proces še dodatno spodbudila, kar bo pomagalo ljudem in podjetjem. Okrepila se bo odpornost Evropske unije in posameznih držav članic. Poleg tega bodo sredstva spodbudila zeleni in trajnostni prehod in podprla izvajanje reform in investicij

Andrej Šircelj, Minister za finance

Sprejetje izvedbenih sklepov državam članicam omogoča, da dostopajo do 13 % plačila predfinanciranja. Sredstva za države članice, katerih načrti so že bili potrjeni, bodo na voljo že poleti.

Evropska komisija je na neformalni videokonferenci predstavila sveženj za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Sveženj vsebuje štiri zakonodajne predloge. Predstavlja posodobitev sedanjih pravil in upošteva tudi nove izzive, ki jih prinašajo inovacije na področju tehnologije.

»Evropska unija ima močna in učinkovita pravila za preprečevanje pranja denarja, ki pa jih je treba posodabljati in prilagajati novim izzivom, da ostanejo učinkovita. Pravila, ki so v koraku s časom, bodo bolje ščitila prebivalce EU. Glavni namen svežnja je zaščititi družbo, v kateri živimo, pred tveganji, ki jih predstavljata pranje denarja in financiranje terorizma,« je na tiskovni konferenci povzel minister Šircelj.

Sveženj predlaga ustanovitev novega nadzornega organa EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Evropski organ bo izboljšal koordinacijo med nacionalnimi organi in zagotavljal konsistenten nadzor. Sveženj predvideva tudi poenotenje pravil za preprečevanje pranja denarja na ravni EU in razširitev uporabe pravil na kripto sredstva. Poleg tega predlaga tudi omejitev gotovinskih plačil na 10.000 evrov. Evropska unija bo nadaljevala spremljanje stanja tudi na mednarodnem področju, kar bo omogočalo uvedbo učinkovitejših ukrepov v povezavi z državami, ki predstavljajo tveganja na tem področju.

Več informacij:

Neformalna videokonferenca ministrov in ministric za ekonomske in finančne zadeve, 26 julij 2021

 

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/financni-ministri-potrdili-pozitivne-ocene-drugega-sveznja-nacionalnih-nacrtov-za-okrevanje-in-odpornost/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Finan%u010dni+ministri+potrdili+pozitivne+ocene+drugega+sve%u017enja+nacionalnih+na%u010drtov+za+okrevanje+in+odpornost

 

Mogoče vam bo všeč