Dogodki in prireditveSlovenijaTurizemV fokusu

Dnevi slovenskega turizma 2021 – prejemniki nagrad na področju gostinstva in turizma

Dan pred pričetkom DST in Plenarnega dela DST so na novinarski konferenci organizatorjev ključne vsebine tega osrednjega strokovnega dogodka v slovenskem turizmu predstavili: Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije, Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije in Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije. Prisotne je v imenu gostitelja nagovoril tudi Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame, d. d.

Letošnji DST bodo osvetlili ključne izzive transformacije v turizmu, ki ga je pandemija najbolj prizadela, predvsem pa se bodo govorniki osredotočili na pogled naprej.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je poudaril velik pomen sredstev za investicije v turizmu: »Turizem bo imel po več kot desetletju ponovno na voljo sredstva za investicije, ki jih krvavo potrebujemo. Slovenski turizem ima od letošnjega leta naprej na voljo okvirno 200 milijonov evrov. Je na pragu tega, da vanj vložimo sveže milijone, a je hkrati tudi na pragu tega, ko je vrzel med tem, s čimer razpolagamo in tem, kar potrebujemo za doseganje naših skupnih ciljev, tako velika, da mora biti vsak naš vložen evro multipliciran! To so sredstva, ki jih bomo investirali v vašo infrastrukturo in produkte – pa ne zato, da vam bomo pomagali, temveč zato, da boste vi iz vsakega evra, ki vam ga dodelimo, ustvarili tisoče evrov!«.

Minister je objavil prejemnika priznanja Ambasador slovenskega turizma 2021, ki je Mark Cuban.

minister Zdravko Počivalšek

 

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) mag. Maja Pak je na novinarski konferenci predstavila izzive, pred katere je postavljena turistična panoga na poti nove prihodnosti slovenskega turizma ter potrebne spremembe za bolj učinkovit, trajnosten, vključujoč in odporen turizem: »Letošnji DST izpostavljajo ključne izzive slovenskega turizma na poti do okrevanja in transformacije. Pandemija je povzročila nestabilnost na mnogih področjih, kar negativno vpliva na turizem. Poleg izzivov, ki jih prinaša pandemija, bomo govorili tudi o priložnostih, ki jih moramo najti za oblikovanje boljšega, bolj trajnostnega in odpornega turizma. Spreminja se vedenje turistov, ki izbirajo varna, bližnja, bolj poglobljena, avtentična in okolju prijazna potovanja. Spremeniti in prilagoditi se morajo tudi ponudniki, ki morajo najprej preživeti, se prilagoditi novi situaciji in uspešno nasloviti nove oziroma spremenjene potrebe turistov in lokalnih skupnosti. Evropski turizem je pred trajnostno in digitalno preobrazbo, ki bo spodbujena tudi z evropskimi finančnimi mehanizmi. Dobro je, da smo v Sloveniji že leta vlagali v razvoj in promocijo trajnostnega turizma, ki ga nadgrajujemo, ter da smo že pričeli z digitalno transformacijo turizma. Pričeli smo z oblikovanjem novih uravnoteženi kazalnikov uspešnosti, ki bodo v ospredje postavili razogljičenje panoge, zadovoljstvo lokalnih prebivalcev, oblikovanje inovativnih trajnostnih avtentičnih produktov višje dodane vrednosti in procese podprte z visokimi tehnologijami. Spremenjeni situaciji smo prilagodili marketinške aktivnosti, s katerimi bomo naslovili turiste, ki jih želimo povabiti v Slovenijo. Naš cilj je še boljši, bolj trajnosten, vključujoč in bolj odporen slovenski turizem, turizem, ki bo promotor trajnostnega razvoja in ki bo prispeval k višji kakovosti življenja prebivalcev

Mag. Pak je izpostavila tudi program dela STO za prihodnji dve leti, ki bo predstavljen v okviru letošnjih DST. S programom STO odgovarja na aktualne izzive ponovnega zagona in krepitve turizma po pandemiji. Direktorica STO je razglasila tudi prejemnika priznanja Sejalec 2021, to je turistični produkt Fish&Fly Trio (prijavitelj: Zavod OTIS).

mag. Maja Pak

 

Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije je izpostavil: »Odločitev, ki smo jo sprejeli pred leti o združitvi dogodkov Dnevi Slovenskega turizma in Gostinsko Turističnega Zbora se je izkazala za pravilno, saj sta to dogodka, ki sta ključna za razvoj in ohranjanje kakovosti turistične in gostinske stroke. Letos bodo v okviru Gostinsko Turističnega Zbora na sporedu tradicionalna tekmovanja, kot npr. priprava jedi po naročilu, priprava in postrežba kave, točenje piva in priprava osvežilnega napitka na osnovi piva, tekmovanje hotelskih in velneških receptorjev. Med novostmi so tekmovanje v pripravi jedi v ponvi big pan, postrežba sira s kombinaciji piva, drugič organiziramo tekmovanje v pripravi burgerjev za katerega beležimo povečan interes. Kljub zahtevnim časom v turistični in gostinski panogi smo v letošnjem letu zadovoljni z 110 prijavljenimi tekmovalci. Tudi letos podeljujemo Priznanje za izjemne dosežke v turizmu. Prejemnica je dama, ki že 30 let uspešno vodi Kamp Koren zavezan nenehnim inovacijam, je trajnostno naravnan, je tudi prvi kamp v Sloveniji, ki je prejel certifikat EKO kampa evropske asociacije kampov, so zgled sodelovanja z vsemi deležniki v regiji. Lidija je aktivna v mednarodnih inštitucijah na področju kampiranja ter je tudi odličen zgled mladim podjetnicam s svojo delavnostjo in pozitivno naravnanostjo.«

Priznanje TGZS za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma je tako pripadlo Lidiji Koren. 

Andrej Prebil

 

Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je izpostavil: »Dnevi slovenskega turizma so vsako leto priložnost za razmislek o preteklem delu in aktivnostih, priložnost za analizo in priložnost za nove skupne cilje. STO je skupaj s ključnimi institucijami vedno znala zastaviti prave smernice in temu primerni so tudi rezultati. Kljub temu, da je je t. i. Corona kriza zarezala globoko rano v našo panogo, strah in negotovost še traja, vemo, da bomo vse to kmalu premagali in da bomo pozitivno usmerjeni spet lažje dosegali svoje cilje. Naši cilji so znani, pogled je usmerjen v svetlo prihodnost, ovire so rešljive, samo povezano in partnersko se moramo konstruktivno lotiti že identificiranih vprašanj, pa bodo odgovori in rešitve realno izvedljivi. V sekciji za gostinstvo in turizem se bomo še naprej trudili slediti pobudam in predlogom naših gostincev, skupaj s partnerskimi in pristojnimi državnimi institucijami pa bomo zagotovo našli prave rešitve in odgovore na izzive, ki so pred nami.“

 Predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS je razglasil tudi letošnjega prejemnika Priznanja za življenjsko delo v gostinstvu, ki je pripadlo Jožefu Žabarju iz Restavracije Primula.

Blaž Cvar

 

Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS), je ob tej priložnosti izpostavil: »Skupaj s Slovenijo letos praznujejo 30. obletnico tudi številni njeni zaščitni znaki. Med njimi je natečaj Moja dežela – lepa in gostoljubna, tako rekoč ponarodelo lepotno tekmovanje slovenskih krajev. Ker je šlo letos za jubilejno akcijo, smo v skladu z najnovejšimi turističnimi trendi v natečaj pripeljali in s tem promovirali »dogodivščine«. Novost smo poimenovali »Doživite pristni stik«. Med našo akcijo smo ugotovili, da je takšnih pristnih stikov na slovenskem podeželju ogromno, ohranjajo pa jih zlasti naša turistična društva. Brez njih slovenski turizem ne bi bil to, kar je

Predsednik TZS je razglasil prejemnika Priznanja za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije, to je Zlatka Kavčiča, predsednik TD Lesce.

Pavle Hevka

 

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije: »Slovenski  turistični novinarji smo bili vse od ustanovitve našega združenja aktivni soustvarjalci, predvsem pa promotorji slovenskega turizma, doma in v svetu. V zadnjem obdobju smo svoje delovanje usmerili  predvsem v promocijo turizma na manj turistično razvitih območjih naše države, kjer je turizem šele v povojih, ali pa še nima dovolj potenciala in denarja za sodobne tržne oblike promoviranja svoje turistične ponudbe. Že od  začetka našega organiziranega delovanja smo se opredelili za trajnostni, ali zeleni turizem, kot edino možno dolgoročno obliko  razvoja turistične dejavnosti v naši večinoma še vedno okoljsko dobro ohranjeni deželi. Društvo turističnih novinarjev Slovenije bo letošnji Kristalni Triglav  podelilo podjetju Fraport Slovenija, za novi potniški terminal  in na obnovo in vzpostavitev novih linij na Letališču Ljubljana.«

Predsednik društva turističnih novinarjev je razkril prejemnika Kristalnega Triglava 2021, to je Fraport Slovenija upravljavec Letališča Ljubljana.

Drago Bulc

 

Vsi organizatorji DST 2021 tudi letos podeljujejo skupno priznanje Kristalni Triglav za osebnost leta 2021, ki pripade Luku Dončiću.

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske, jame je izrazil zadovljstvo, da Postojnska jama gosti letošnje Dneve slovenskega turizma in povabil k spremljanju dogodkov v sklopu programa.

Marjan Batagelj

 Empty heading

Plenarni dan DST bo gostil ugledne govornike in paneliste

Osrednji govornik Plenarnega dneva DST 2021 je  dr. Mojmir Mrak, ki bo izpostavil ključne geopolitične in gospodarske izzive za naslednje desetletje. Nov pogled na uspešno poslovanje v turizmu bo podal Doug Lansky, ugledni strokovnjak in priznani govornik na najpomembnejših turističnih konferencah z več kot 20 let izkušnjami na področju destinacijskega managementa. Med govorniki plenarnega dneva bo Tomo Čeh, strokovnjak s področja upravljanja namestitvenih kapacitet. O Sloveniji kot pomembni destinaciji na globalnem turističnem zemljevidu bo spregovorila Sarah Barrell iz National Geographic.

Okrogle mize na temo »Kako doseči hitro in kakovostno transformacijo slovenskega turizma?« se udeležuje državni sekretar Peter Geršak z ministrstva za digitalno preobrazbo Slovenije. Udeleženec okrogle mize bo tudi Simon Zajc, državni sekretar na MGRT. Svoj pogled na področju trajnosti na okrogli mizi bo podala prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj. Evalvacijo iztekajoče se turistične strategije in kazalnike uspešnosti poslovanja nastanitvenega sektorja bo osvetlil Peter Vesenjak. Kakšni bodo pogoji za pridobivanje prepotrebnih finančnih sredstev za investicije v turizmu, bo predstavil Andrej Lasič, pomočnik uprave V NLB. Svoje izkušnje v turizmu bo z nami delil Jure Repanšek.

Več informacij o programu letošnjih DST je na voljo na povezavi.

Plenarni del DST je možno spremljati preko spleta na www.slovenia.info/dst.

 

Prejemniki najvišjih priznanj v turizmu

V okviru Dnevov slovenskega turizma so vsako leto podeljena priznanja tistim, ki so še posebej zaslužni za rast ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot odlične turistične destinacije, njihov prispevek k razvoju in promociji turizma pa ima posebno težo. Na slavnostnem večernem dogodku v Postojnski jami bodo v sredo, 13. oktobra, podeljena sledeča priznanja:

Kristalni Triglav za osebnost leta 2021: Luka Dončić

Luka Dončić je vrhunski slovenski športnik, ki je ključno prispeval h globalnemu povečanju prepoznavnosti Slovenije kot dežele odličnih športnikov, ki dosegajo izredne rezultate. Ni nobenega dvoma, da je Luka kljub mladosti eno najbolj vročih košarkarskih imen. Čudežni deček košarke je navduševal že na evropskem parketu in pomembno prispeval, da je Slovenija postala evropski košarkarski prvak. Svoj izjemen talent iz tekme v tekmo dokazuje tudi v ameriški profesionalni košarkarski ligi NBA, s čimer je osvojil srca svetovne košarkarske javnosti. Kljub temu, da že od malih nog živi v tujini, Luka ni pozabil države, v kateri se je začela njegova izjemna športna kariera. V reprezentančnem dresu s svojim znanjem in talentom pomembno prispeva k zgodovinskim dosežkom slovenske košarke, kot sta naslov evropskega prvaka 2017 in zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu, kjer so osvojili 4. mesto. Ob zmagah Luka ne pozabi omeniti, da prihaja iz Slovenije. S tem prispeva k zanimanju svetovne javnosti za deželo, od koder prihajajo edinstveni in hkrati srčni vrhunski športniki.

Priznanje podeljujejo vsi organizatorji DST.

vir: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/17746-dnevi-slovenskega-turizma-2021-o-transformaciji-slovenskega-turizma

 

Mogoče vam bo všeč