Dogodki in prireditveSlovenijaV fokusu

Deseta obletnica delovanja društva GIBANJE ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO

20. decembra, pred desetimi leti je bilo ustanovljeno Gibanje za dostojno delo in socialno družbo. Vsem nam, članicam, članom, simpatizerjem in simpatizerkam želimo iskrene čestitke ob 10. obletnici in skupaj sporočamo, da se naš skupni boj za dostojno delo ni zaključil. Zgodovina društva je izjemno bogata, polna iskrenih in srčnih ljudi, ki se borijo za boljši jutri. Ob tej pomembni priložnosti najavljamo tudi izid strokovnega zbornika ob 10. obletnici, ki bo vseboval intervjuje s prekarnimi delavci, strokovne prispevke, zgodovino društva in zahteve prekarcev v Sloveniji.
»Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je bilo med prvimi nevladnimi organizacijami, ki so začele opozarjati na problematiko prekarnega dela v Sloveniji. Tako smo v zadnjih desetih letih z našim delom na terenu, spletu in medijih dosegli, da so mnogi prekarni delavci spoznali, da njihove težave niso osebne narave, ampak da gre za sistemsko izkoriščanje določenega dela populacije in da v svojem položaju niso sami.

Prekariat v Sloveniji se je zbudil. Naloga v novem desetletju Gibanja pa bo, da prekarne delavce povežemo v močno fronto, ki se bo postavila zase in za svoje pravice. Delo na terenu bo še bolj pomembno, kot je bilo doslej. Zadnja desetletja so jasno pokazala, da prekarni delavci nimamo nikogar drugega, razen sebe, da povzdignemo svoj glas in zakorakamo skupaj. Gibanje bo s svojimi bogatimi izkušnjami še naprej vodilo boj prekarnih delavcev. Ne namesto njih, ampak skupaj z njimi.«

– Borut Brezar, predsednik Gibanja od leta 2018 do danes

 

 

 

»V hladnih decembrskih dneh leta 2010 smo z entuziazmom in jasnimi cilji študent, brezposelni in delavec ustanovili Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo. Niti približno si nismo znali predstavljati, kakšna bo vloga društva leta 2020. Gibanje je vsekakor izrazito zaznamovalo boj prekarcev v zadnjih 10 letih. Upam si trditi, da je Gibanje predstavljalo najbolj kontinuiran glas prekarcev, ki je skozi leta ohranil neodvisnost od strankarske politike, kritičnost do vseh dosedanjih vlad ter ni bil podaljšana roka kakšnih drugih interesov ali interesnih skupin, ki so bolj kot kaj drugega izkoristile aktualnost problematike prekarnosti.

V teh letih so se v društvu s svojim širokim srcem in prostovoljnim delom izkazali številni aktivisti in aktivistke, ki so vsak po svoje prispevali del sebe za skupno dobro vseh prekark in prekarcev. Boj za dostojno delo pa se nadaljuje!«

– Marko Funkl, aktivist Gibanja in predsednik društva od leta 2010 do 2018

 

 

vir: www.socialna-druzba.si

mib

 

Mogoče vam bo všeč