Župani in direktorica DRSI z zastavicami naznanili štart izgradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
LokalnoprometSlovenijaZdravjeŽivljenje

Danes slavnostni začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Stroji so že zabrneli. Simbolični zamah z zastavicami za začetek del.

Danes seje začela gradnja države kolesarske povezave Celje-Store-Šentjur. To je začetek del na  velikem  in pomembnem  projektu, ki bo še bolj povezal naše tri občine in pomembno izboljšal kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Gradbena dela so se danes začela na območju za Zgodovinskim arhivom Celje, na desnem bregu Voglajne,  ki velja za degradirano območje in kjer ima občina v prihodnosti načrte. Vsekakor pa bo s tem dvignjena kakovost bivanja in zdravega načina  življenja prebivalstva.

Župam Celja, Bojan Šrot o pomenu izgradnje kolesarske povezave

 

Državna kolesarska povezava (DKP) Celje-Štore-Šentjur sodi v projekt izgradnje kolesarskih povezav v Savinjskih regiji in nastaja v okviru »Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Osrednje Celjsko« (deluje pod okriljem podjetja Simbio). ORP je v tem projektu koordinator med občinami in DRSI, bil je naročnik in usklajevalec izdelave idejnega projekta (IDP). DRSI  je financirala izvedbeno dokumentacijo (PZI in PGD), ki jo je pripravilo podjetje GPI iz Novega mesta.

Lilijana Herga-DRSI

Strokovne podlage za izgradnjo kolesarskih povezav v regiji (uskladitev po etapah in pravne podlage za poseg v prostor), ki so tudi osnova za umeščanje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur, je izdelala Razvojna agencija Savinjske regije (RASR).

Investitor izgradnje povezav je Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), projekt pa je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Celotna vrednost projekta je več kot 11 milijonov evrov, evropsko financiranje znaša 2,7 milijona evrov. Pogodbena izvajalca gradbenih del za izgradnjo 11,4 kilometrov dolge kolesarske povezave sta podjetji VOC Celje in Kolektor CPG, gradnja pa bo predvidoma končana do konca leta 2023.

Del mestnih odločevalcev v Celju…

V Celju je začetek kolesarske povezave pri železniškem podhodu na Teharski cesti, potem je  speljana na nabrežju reke Voglajne do sotočja s Hudinjo, kjer je predviden nov kolesarski most. Trasa se v nadaljevanju vi med Voglajno in železniško progo in se približa Teharski cesti, kjer po obstoječem mostu prečka Voglajno in vodi proti občini Štore po Teharski cesti kot souporaba vozišča.

Trasa bo potekala   po  zahtevnem območju (Nad stolarno 2), kjer je predvidena rušitev gospodarskega objekta in odstranitev strme skalne brežine, plinski postaji pa se trasa izogne tako, da se dvigne na vzpetino. V nadaljevanju si trasa utira pot po parkirišču in servisni cesti železarne s souporabo vozišča po Ulici Cvetke Jerin, kjer je predvidena izgradnja novega Godčevega mostu. Od tu se kolesarska pot nadaljuje po območju železarne, mimo deponije za odpadno kovino in ob Voglajni, z ograjo ločena od ostalih površin, ter po obstoječi javni poti, ki bo prekategorizirana v kolesarsko pot. Sledi del, kjer je predvidena izgradnja novega mostu čez Voglajno (Prožinska vas), po približno treh kilometrih ob Voglajni in železnici pa trasa doseže občino Šentjur. V zadnjem delu je trasa v dolžini dobrega kilometra speljana po kmetijskih zemljiščih in obstoječi poljski poti ob

Da je to pomembna pridobitev s katero se bo izboljšalo življenje ljudi in ohranilo okolje priča tudi prisotnost vseh treh županov občin skozi katere bo šla povezava.

Celjski župan Bojan Šrot je ob začetku del dejal: «Da z umestitvijo tega degradiranega dela zemljišč, ki  je veliko cca 2,5 ha se bo oživelo, kasneje bo spremenjeno v parkovni del kjer bodo me drugim imeli lastniki in njihovi lastniki svoj park kjer bodo njihovi hišni ljubljenčki sproščali svojo energijo«.  Večletna prizadevanja so dobili končne obrise z samo izgradnjo pa bo potrjena pravilna usmeritev razmišljanj in dejanj.

Miran Jurkošek, župan Štor

Bo besedah štorskega župana Mirana Jurkoška, je bilo potrebno  urediti mnogo lastniških razmerij na in ob trasi , kar pa njih ni ravno malo vedoč da  skoraj polovica od  11, 5 kilometrske trase poteka prav po njihovi občini. »Trasa  skozi njihovo občino ima najzahtevnejše dele, med drugim kar dvakrat prečka Voglajno. Štore so vpete v ožino med železnico in Voglajno, med dvema hribovjema, kar je ravnega v Prožinski vasi, pa je poplavno«.

Mag. Marko Diaci, župan  Šentjurja: »Trasa v naši občini ni tako zahtevna, je bilo tudi pri nas zahtevno pridobivanje posameznih zemljišč, šlo je za 28 služnostni pogodb oziroma za pravico graditi. Veseli me, da smo danes navzoči ob tem dejanju začetka gradnje kolesarske povezave. Dela, v bolj konkretnem smislu na njihovem delu trase se bodo začela oktobra letos. Kot je v šali izjavil,  upa da bo tudi na otvoritvi  povabljen(vmes so lokalne in županske volitve, opomba-vtc).

Lilijana Herga, direktorica DRSI: »V zadnjem obdobju slovensko kolesarsko omrežje pospešeno raste. Veliko je projektov tudi s finančno podporo EU. V aktualni finančni perspektivi bo z evropskimi sredstvi novozgrajenih 75 kilometrov kolesarskih poti, od tega v Savinjski regiji 57 kilometrov. Skupaj z ureditvami po obstoječih cestah pa bo vzpostavljenih več kot 120 kilometrov novih povezav.« 

Stroji zabrneli…..Srečno

 

To kar smo danes slišali,  in verjamemo da se bo s tem tempom tudi nadaljevalo, je spodbuda da se še naprej dela na dvigu kakovosti bivanja in ohranjanja okolja, kar je bistvu strategije trajnostnega razvoja lokalnih okoljih, integralno z  izgradnjo kolesarske mreže pa nivoju celotne države. Če bi se vsi zgledovali   po prisotnih županih in njihovih lokalnih uprav in ekip ki stojijo za njimi, bo Slovenija med najbolj zelenimi, zdravimi in trajnostno naravnanimi državami.

Vsekakor pa lahko pričakujemo dinamično nadaljevanje gradnje še drugih kolesarskih poti,  tukaj gre predvsem za povezave Celje-Laško, Celje-Vojnik-Dobrna in Celje-Žalec, s čimer bo naše samo Celje kot središče povsem povezano z državnim kolesarskim omrežjem.

Zato, si drznem reči, da je privilegij živeti v Celju ob vseh teh danostih in tistega kar še bo.

Vane T. Costa

Vir: moc&vtc

Foto: ICH

 

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno