Foto: MOC
KulturaLokalnoPolitikaSlovenijaTurizemV fokusu

Celjski mestni svet sprejel rebalans proračuna, ki prinaša dodatna sredstva za investicije

Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji 10. redni seji v tem sklicu obravnaval štirinajst točk dnevnega reda. Svetniki so potrdili zaključni račun proračuna za leto 2023 in rebalans proračuna za letošnje leto, podali so tudi predhodno soglasje za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča v Ekonomsko-poslovni coni v Trnovljah, kar bo pomembno vplivalo na nadaljnji gospodarski razvoj občine. Mestni svet je obravnaval in sprejel tudi strateški dokument s področja turizma, ki prinaša dolgoročne usmeritve razvoja te panoge, Celje pa bo po podanem soglasju svetnikov prihodnji teden podpisalo listino o pobratenju s srbskim mestom Šabac.

Po rebalansu bodo skupni prihodki proračuna znašali 82,2 milijona evrov, kar je za 1,3 milijone več, odhodki pa bodo višji za 3,3 milijone in bodo skupno 87,3 milijone evrov. Načrtovanje dodatnih sredstev v proračunu so omogočili razpisi Ministrstva za okolje in energijo (za naložbe v obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost), Ministrstva za kulturo (za obnovo Stare grofije in Celjskega doma), Ministrstva za zdravje (Vila Sonja – center za duševno zdravje), mehanizma Dogovor za razvoj regij (vodooskrba, zelena infrastruktura, trajnostna mobilnosti), Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) …

 

Foto: MOC

Z rebalansom so  bila dodatna sredstva namenjena  za vrtec Čira Čara, kjer po pripravi projektne dokumentacije in sanacije zemljine načrtuje  začetek gradnje  v jesenskih mesecih. Zelo pomembna investicija, za katero se je z današnjim sklepom mestnega sveta zagotovilo dodatna sredstva, je za  rekonstrukcijo stadiona Z’dežele, ki bo po končanih delih prešel na najvišji nivo UEFA kategorizacije. S tem bo celjskemu nogometnemu prvoligašu omogočeno igranje vseh tekem evropskega nivoja na domačem stadionu, višji nivo UEFA kategorizacije pa omogoča tudi izvedbo reprezentančnih tekem najvišjega ranga.  Z dodatnimi sredstvi bodo tudi opravili vzdrževalna ali obnovitvena dela na objektih ki so tega potrebni.

 

Zaključni račun lanskega proračuna v znamenju podfinanciranosti občin

Na uresničevanje proračuna za leto 2023 so pomembno vplivale lanske ujme in poplave, ki so povzročile ogromno škodo in posledično velike stroške za obnovo, zaradi česar je moral biti jeseni sprejet še en rebalans proračuna.

Izvajanje proračuna je sicer potekalo v zaostrenih okoliščinah podfinanciranosti občin, kar še posebej občutijo mestne občine, ki lahko s sredstvi iz dohodnine izpolnjujejo le približno 70 odstotkov naloženih zakonskih nalog. V takih razmerah zmanjkuje denarja za investicije, ki izboljšujejo kakovost bivanja občanov. Zaključni račun izkazuje 92,6 % realizacijo vseh načrtovanih prihodkov (67,5 milijona evrov) in 89,7 % realizacijo vseh načrtovanih odhodkov (68,4 milijona evrov).

 

Sprejeta tudi strategija turizma, Celje se bo pobratilo s Šabcem, nadaljujemo uspešno zgodbo v Celjskem domu na Krku

Potem ko je mestni svet na prejšnji seji potrdil strategiji razvoja na področju kulture in športa, so svetniki danes sprejeli tudi strategijo razvoja turizma za obdobje od leta 2024 do leta 2029, z usmeritvami do leta 2031. Mestna občina Celje si bo prizadevala v novem razvojnem obdobju utrditi pozicijo vodilne destinacije slovenskega turizma ter postaviti temelje za novo regijsko sodelovanje z aktivno vlogo Celja kot središča turizma Savinjske regije. Kot nosilni produkti destinacije so v strategiji opredeljeni kulturni in aktivni mestni oddih, gastronomija, poslovni in sejemski turizem, kot podporni produkti pa aktivnosti na prostem (Outdoor), športni turizem, in t.i. delovni dopust (Workation).

Foto: MOC

Mestni svet je obravnaval še eno točko v zvezi s turizmom in se seznanil z letnim poročilom o uresničevanju ukrepov Trajnostnega akcijskega načrta Slovenia Green v letu 2023. Gre za nacionalni program in certifikacijsko shemo, kjer je Mestna občina Celje vključena od leta 2015. Trenutno je  MOC  nosilka srebrnega znaka, z velikimi ambicijami za osvojitev zlatega znaka v prihodnjih letih. Poročilo, ki so ga sprejeli svetniki, med drugim navaja, da se je MOC ob pripravi strategije turizma in kulture vključila v projekt zmanjševanja odpadkov Zero Waste, letos pa je župan Matija Kovač podpisal Zeleno zavezo slovenskega turizma.

Čas je že  da se strategije za to in ono da se dodelajo do konca in se začne dogajati, materializirati, konkretizirati. Da ideje(strategije) meso postanejo.

 

Svetniki so sprejeli tudi sklep o podpisu listine o pobratenju Celja s srbskim mestom Šabac, s katerim je Mestna občina Celje leta 2012 podpisala listino o prijateljstvu in sodelovanju.  Mestni svet je na današnji seji obravnaval tudi izvajanje počitniških kolonij za socialno in zdravstveno ogrožene otroke poletne šole v naravi v Celjskem domu v Baški. Potrdil je poročilo o letnem programu za lani ter načrt in subvencionirano ceno programov za letos. Lani je v Baški v kolonijah letovalo 397 otrok, šole v naravi pa se je udeležilo 413 otrok.

Živi bili pa videli!

VTC

Vir in foto: MOC

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura