Potek 21. seje Mestnega sveta MO Celje
LokalnoNekategoriziranoSlovenija

Celje: »Učinkovito, hitro, spodobno: Celje dobilo tri nove častne meščane, SLG pa novega upravnika Na prvi seji mestnega sveta v tem letu sprejete tudi spremembe parkirnega režima«

Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji prvi seji v tem letu, na svetovni dan razmišljanja in datumom z največ dvojkami v letu, soglasno potrdil prejemnike letošnjih občinskih priznanj, med katerimi so trije častni občani. V sklopu imenovanj, ki so predstavljale večji del točk seje, so svetniki tudi potrdili imenovanje novega upravnika Slovenskega ljudskega gledališče Celje ter nov mandat dosedanji direktorici Celjskega mladinskega centra. Mestni svet je tudi sprejel spremembe prometnega režima, s katerimi bodo parkirišča v Razlagovi ulici in pri nekdanji ekonomski šoli umeščena v modro cono, cenovno pa bodo izenačena tudi vsa zakupljena parkirišča v mestu.

 

Svetniki MO SDS Celje

Letos 12 občinskih priznanj, od tega kar trije  častni občani

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je mestni svet izglasoval podelitev dvanajstih priznanj – treh nazivov častni meščan, treh zlatih celjskih grbov, enega srebrnega, treh bronastih in dveh kristalnih celjskih grbov.

Častni meščani Celja so postali Janko Turnšek, ta naziv je prejel za poslovno uspešnost, pomemben prispevek k razvoju celjskega gospodarstva, dolgoletno nesebično delo na področju gasilstva ter vključenost v širše družbeno okolje, Jože Volfand, za dolgoletno uspešno delovanje na področju novinarstva, založništva in kulturnih prireditev ter izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu mesta Celja doma in v tujini in  Milan Zupančič, za uspešno delo v gospodarstvu, neizbrisno sled in pomoč pri vzpostavitvi temeljev razvoja zlate dobe celjskega rokometa ter velik prispevek k ugledu in prepoznavnosti Celja doma in v tujini.

Prejemniki zlatega celjskega grba so Igor Dosedla, za dolgoletno uspešno vodenje šole, za izboljšave in spremembe  na področju srednješolskega, višješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in prispevek k razvoju kakovostnega izobraževanja v Celju, Bojana Mazil Šolinc, za uspešno vodenje Doma ob Savinji Celje ter za prispevek na področju razvoja socialnega varstva starejših s storitvami in programi, ki omogočajo kvalitetnejše bivanje in življenje starostnikov ter njihovih svojcev in Pokrajinski muzej Celje, za 140 let uspešnega delovanja, ohranjanje kulturne in materialne dediščine ter  popularizacijo zgodovinske dediščine v Celju in širši regiji

 

Srebrni grb je pripadel družbi Antika, za vodenje in dvig prve celjske zasebne knjigarne v kulturni prostor, stičišče ljubiteljev knjig, branja in bralne kulture.

 

 

Prejemniki bronastega grba so Zvone Dežnak, za prispevek pri razvoju celjske tekstilne industrije in inovativne rešitve pri oblikovanju športnih oblačil in pripomočkov za vrhunske športnike, Tatjana Dremelj, za umetniško delo in uspehe na področju slovenske popularne glasbe in Helena Novak, za uspešno podjetniško pot ter prodorno, napredno, kreativno in ustvarjalno delo na področju floristike.

 

Prejemnika kristalnega celjskega grba, ki je nagrada za odličnost v celotnem študijskem obdobju, sta Iva Đekič Tajnšek in Tjaša Žohar.

Mag. Marjan Ferjanc

Novi upravnik SLG Celje. Po treh mandatih mag. Tine Kosi od 1. septembra Miha golob

Mestni svet je na začetku seje potrdil imenovanje Mihe Goloba za novega upravnika javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga je izbrala med šestimi kandidati, s katerimi je tudi opravila pogovor. Petletni mandat bo novi upravnik začel 1. septembra letos. Župan Bojan Šrot se je ob tem zahvalil dosedanji upravnici mag. Tini Kosi za dolgoletno vodenje gledališča, v katerem je opravila odlično delo.

Mestni svet je tudi izdal soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Celjskega mladinskega centra (MCC) Sonje Majcen za nov štiriletni mandat, ki ga nastopi 1. aprila.

Spremembe parkirnega režima  določenih delih starega mestnega jedra

Mestni svet je po skrajšanem postopku sprejel dopolnitve in spremembe odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, ki uvajajo nekatere novosti v parkirnem režimu v mestu in spremenjen cenik parkiranja. Parkirišča v Razlagovi ulici bodo umeščena v modro cono, kar bo omogočilo večji obrat vozil na parkirno mesto in boljšo dostopnost do mestnega jedra.

Del modre cone bo tudi približno 40 parkirnih mest pri nekdanji Srednji ekonomski šoli.

Spremembe parkirnega režima vključujejo tudi umestitev parkirne hiše v Kocbekovi ulici v javni sistem parkiranja (cena bo enaka kot v GH Glazija) in določajo, da bo cena na zakupljenih parkiriščih odslej enotna in bo znašala 50 evrov na mesec. Namen je dober. Cilj je da se doseže večja pretočnost parkiranih vozil, kar pomeni da ne bo en avto parkiran za cel dan ampak več njih bo obiskalo ta del mesta. Mogoče bo potrebna tudi majhna korekcija miselnosti. Znano je da mnogi izmed nami želijo parkirati na smem cilju. Po statistiki ki velja za mesto Celje, je izračunano da je povprečna prehojena razdalja od parkiranega vozila do cilja dobrih 400 metrov, kar je zanemarljivo v primerjavi z večjimi mesti kjer prehodijo tudi več kot kilometer.

Omenjene spremembe začnejo veljati  s 1 marcem

Morebitna nova predvolilna zavezništva-nikoli se ne ve!?

Ob  vsem videnem in slišanem,  je potrebno reči, da vsem svetnikom in svetnicam še naprej ostaja prva skrb počutje in nivo doseženega standarda vseh Celjank in Celjanov. Pa da ta raven ostane glede na okoliščine. Pri vsem tem pa velja pritrditi besedam župana Bojana Šrota, ki ocenjuje da smo med mesti, ki se lahko pohvalijo z visokim nivojem kulturne in spoštljive komunikacije ne oziraje se na to iz katere politične stranke kdo prihaja.

In prav je da je temu tako.

Mar ne dragi Celjanke in Celjani?

 

Vane T. Costa

foto: DePeritorio

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno