Pri Mestni tržnici-sedaj: foto MOC
LokalnozanimivoŽivljenje

Celje: Še en košček sredi starega mestnega jedra bo pridobil na videzu in uporabnosti -še letos bo urejen nov trg pri Mestni tržnici

Pri Mestni tržnici v starem mestnem jedru bo letos urejen nov trg, ki bo namenjen različnim dogodkom, hkrati pa bo tržnici zagotavljal več tržnega prostora. Gre se za okoli 470 kvadratih metrov velikega območja, ki ga na severni in zahodni strani zaokrožujeta Savinova in Linhartova ulica. Trenutno je tam neurejeno parkirišče, sredi katerega raste mogočni divji kostanj. Pred  tremi leti je bilo  zaščiteno  njegovo rastišče, tako da bo drevo še dolgo ostalo zdravo in močno. V toplih mesecih bo s svojo bogato krošnjo lepo dopolnjevalo podobo novega, atraktivnega trga, ki bo s svojo vsebino prispeval k še bolj živahnemu mestnemu utripu.

 

Čeprav je bilo že pred desetimi leti to območje v projektu Obnova starega mestnega jedra Celja zasnovano kot urbana, zelena površina, izvedba tega dela trga zaradi zasebnega lastništva ni bila mogoča. Konec predlanskega leta je Mestna občina Celje uspela odkupiti zemljišče, pred kratkim pa je podpisala pogodbo s podjetjem VOC Celje, d. o. o., ki je bilo na javnem razpisu izbrano za izvajalca gradbenih del.

Izvajalec bo obnovil vse potrebne komunalne priključke in celovito preuredil pohodne površine, ki bodo urejene z enovitim, utrjenim tlakom. Sočasno je predvidena izvedba kakovostne urbane opreme in postavitev nove javne razsvetljave. Z deli naj bi začel letos v pomladnih mesecih.  V poletnih pa bodo tudi na razpolago občanom in prirediteljem.

Pri Mestni tržnici-sedaj

Ureditev trga je ocenjena na okoli 350.000 evrov. Ker je celotno območje starega mestnega jedra razglašeno za kulturni spomenik naselbinske dediščine, bo poseg izveden po pogojih in s soglasjem celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje. Okolica bo tudi lepša in prijaznejša za oko.

Še en dokaz da se mesto in skrbniki za dobro občanov znajo  dobro obnašati do  svojih   meščank in občanov.

Vane T. Costa

foto:MOC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno