cof_soft
LokalnoSlovenija

Celje: Kdaj in v kakšnem obsegu bodo garažne hiše reševale in rešile problematiko parkiranja na Otoku ??

Na Mestni občini Celje se zavedajo, da imajo občani na Trubarjevi ulici in na ostalih ulicah na Otoku težave zaradi pomanjkanja parkirnih mest. Garažni boksi so dotrajani, parkirišča ob stanovanjskih blokih pa premajhna za današnje potrebe stanovalcev. 

V zadnjem času  od občanov prejemajo  veliko prošenj, naj obstoječa parkirna mesta na obstoječih lokacijah  razširijo na zelene površine, ki pa so že zdaj zelo omejene. Da bi ohranili zelene površine oziroma razširili zeleno parkovno ureditev v neposredni bližini stanovanjskih blokov, hkrati pa rešili problem parkiranja in s tem izboljšali bivalno okolje, bodo na občini po izboru prostorskega načrtovalca pristopili k pripravi več variant zasnove prostorske ureditve tega območja. 

V izhodiščih nove prostorske ureditve načrtujemo gradnjo garažnih hiš za zagotavljanje obstoječih potreb v prostoru in hkrati za novo predvidene objekte. Proces prostorskega načrtovanja bo pokazal, ali bodo garažne hiše samostojni objekti, ali bodo del večstanovanjskih objektov.

V tej fazi je prezgodaj govoriti o tem, koliko bodo vredne bodoče garaže in kakšni bodo prednostni kriteriji, ki bodo določali pogoje za pridobitev oziroma odkup garaž. Vsekakor bodo na Mestni občini Celje iskali rešitve, ki bodo tamkajšnjim stanovalcem zagotovile boljše življenjske pogoje. 

Trajnostna mobilnost in  program KolesCe z roko v roki

Da bi bilo naše mesto prijetnejše, čistejše in varnejše, so se v Mestni občini Celje že pred leti odločili, da bodo po vzoru sodobnih evropskih mest svoj razvoj usmerili v trajnostno mobilnost. V zadnjih treh letih je bilo nameščenih več polnilnic za električne avtomobile in so kupili deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, s katerimi se zmanjšuje število avtomobilov v mestu in se na ta način  zagotavlja boljši zrak. Poleg javnega mestnega potniškega prometa je uveden zelo uspešen in priljubljen sistem  javne izposoje koles KolesCE, ki ga bodo letos še  bolj razširili. Gradi se   tudi mreža kolesarskih povezav. Z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje  bodo občane spodbudili, da bodo  postopoma spremenili svoje potovalne navade in se v službo ali po opravkih namesto z avtom odpravili s kolesom.

Na Mestni občini Celje s pomočjo evropskih sredstev in sredstev EKO sklada pospešeno vlagajo v trajnostne projekte, ker je to edina prava pot. Bivalno okolje in mobilnost se morata razvijati z roko v roki. Razvoj trajnostnega prometa zagotavlja, da se družba razvija v pravo smer. Obstaja zavedanje, da so trajnostni projekti nujno potrebni, če se želi  prihodnjim generacijam zapustiti  vsaj tako dobre pogoje za življenje in razvoj, kot jih imamo sedaj sami. Prav zato si na občini želijo da bi občanke in občani še več uporabljali Celebus, KolesCE in druge trajnostne oblike mobilnosti, ter na tak način prispevali k  našemu skupnemu cilju – to je boljše življenjsko okolje za vse.  

Za nas je pa še zdravo je, mar ne!?

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno