KulturaLokalnoSlovenija

Celje: Evropska sredstva povezujejo: Premična fotografska razstava o tem, kako se da če se stopi skupaj in nastanejo uspešne zgodbe

Od danes naprej Mestna občina Celje  na pobudo in v sodelovanju z  Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Krekovem trgu ima postavljeno  fotografsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo. Razstava bo gostovala  v vseh dvanajstih razvojnih regijah do konca junija 2021, nato pa se bo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju kjer bo na očeh vseh ki bodo tam prisotni in se bodo zadrževali v času bodočega aktualnega predsedovanja Svetu EU. 

Na razstavi sta predstavljena tudi dva celjska projekta: Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v MOC, Celebus in KolesCE  ter  Generator oziroma Tehnopark Celje.

Kohezijska politika in sredstva iz nje sta namenjeni vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Kohezijska politika podpira evropsko solidarnost, saj je večji del sredstev namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam, da bi čim prej dohitele ostale ter da bi se zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno obstajajo v EU.

Z to razstavo želi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prikazati pomen evropskih sredstev za razvoj in povezovanje na različnih področjih, občine pa predstavljajo svoje najboljše projekte. Evropska sredstva namreč povezujejo na različne načine, vsak dan in na vsakem koraku. Te zgodbe povezujejo tudi takrat ko se peljete po novih cestah, kolesarskih stezah, ko prečkate most ali takrat, ko pustite avto na P+R parkirišču in se s kolesom odpeljemo v službo. Evropska sredstva povezujejo otroke na urejenih igriščih, šolajočo mladino pri številnih dejavnostih, starejše pri druženju z mladimi, zaposlene pri vsakodnevnem delu. Evropska sredstva prav tako nas povezujejo pri skrbi za okolje, ohranjanju narave, pri pridobivanju novih znanj in razvoju podjetniških idej. Evropska sredstva nas povezujejo preko številnih projektov, ki smo jih ustvarili skupaj. V vsaki občini, v vsaki regiji, povsod po  Sloveniji. Ta sredstva povezujejo tako kot je namen in pomen kohezije 

Na fotografski razstavi je predstavljenih samo nekaj lepih in uspešnih zgodb iz vseh 12 razvojnih regij, ki jih v Sloveniji ustvarja z evropskimi sredstvi. Povezovati jih želijo in pisati še naprej. Razstava je nastala v sodelovanju z občinami Benedikt, Celje, Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, Mirna Peč, Murska Sobota, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjur in Velika Polana in upravičenci sofinanciranih projektov. 

Celje kot tako ni izbrano na  pamet ali na žrebanju da mora biti razstava prav tukaj ampak na podlagi dolgoletne prakse pametnega sledenja potrebam okolja po vsebinah s katerimi se zadovoljujejo  te potrebe ter sposobnosti ekipam ki to pripravljajo.  Ne smemo pozabiti  tudi to da morajo imeti  dobrega in kompetentnega sogovornika tudi na strani Vladne službe, ki se ukvarja s to problematiko.

 Ko se vse to poklopi potem so rešitve dobre, vsebine bogate in vse odločitve pametne.

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura