Celjski župan Bojan Šrot na predpraznični novinarski konferenci
LokalnoNekategoriziranoSlovenijaV fokusu

Bojan Šrot, župan knežjega mesta: Čestitke ob občinskem prazniku vsem Celjankam in Celjanom. Dobro delo po desetletju »sušnih« vlad

 Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je danes pripravil novinarsko konferenco pred praznikom Mestne občine Celje, 11. aprilom. Povzel je delo Mestne občine Celje v minulem letu in napovedal nekatere pomembne projekte za leto 2022.

 

Med drugim je župan povedal, da si bomo zelo prizadevali za javno razgrnitev novega občinskega prostorskega načrta do poletja in za sprejetje v jeseni.

Med načrti je izpostavil obnovo Stare grofije in Knežjega dvora, turistično brv, ureditev ekonomsko – poslovne cone Trnovlje – jug, gradnjo novega Vrtca Zarja (Čira Čara), nadaljevanje izgradnje manjkajočega dela kanalizacijskega sistema in ureditve trga pri tržnici, celovito ureditev Slovenskega pokopališča Golovec, dokončanje ureditve kolesarskih povezav …

Iščemo tudi idejne rešitve za vzpostavitev dveh novih zelenih površin v Celju, in sicer pri nekdanjem vrtnarstvu, kjer si želimo urediti zeleno površine za otroke, mlade in družine ter na 3 ha velikem območju med Voglajno in železniško progo (severno od zgodovinskega arhiva), kjer  bi uredili park za pse.

 

Med uspešnimi projekti minulega leta, oziroma obdobja od aprila 2021 do aprila 2022 je izpostavil vselitev v prva dva bloka v novem stanovanjskem naselju v Singenski ulici (Dečkovo naselje), obnovo in odprtje objekta na Gregorčičevi 6, odprtje prizidka in obnovljenega dela Osnovne šole Hudinja, obsežno obnovo lokalnih cest, širitev sistema KolesCE (registriranih je že več kot 12.000 uporabnikov, vse bolj priljubljen Celebus, ki je marca prepeljal skoraj 23.000 potnikov in je od februarja za upokojence brezplačen ter obnovo Fotohiše Pelikan, Romanskega palacija na Starem gradu Celje, ogrevalnega sistema v SLG Celje in vzpostavitev javnih sanitarij, …

Povedal je, da smo zelo veseli odziva na ureditev Parka drevesCE, saj je bilo zanimanja za nakup dreves veliko več, kot smo jih lahko posadili, zato si želimo s takšnimi projekti še nadaljevati.

Pohvalil je prav tako tudi  dobro delo same občine , ki je podrto tudi  dvignjeno povprečnino ob nastopu vlade Janeza Janše, ter kako se je izrazil, »po desetletju sušnih vlad« lahko tudi načrtujemo  ter da nismo vsakokrat ob vsaki morebitni investiciji odvisni od predvidljivosti nepredvidljivega.

Bojan Šrot: dosežki v preteklem letu med 1 in 11 aprilom

Župan je ob bližajočem se 11. aprilu čestital občankam in občanom. Predstavil je letošnje prejemnike najvišjih priznanj Mestne občine Celje. V ponedeljek bo na osrednji slovesnosti ob prazniku podelil tri nazive častni meščan Celja in devet celjskih grbov.

………

V nadaljevanju  si preberete stanje po posameznih realiziranih in tekočih objektih v preteklem času od 11 aprila do 11 aprila

Dečkovo naselje – odprtje prvih dveh blokov

 

V prva dva bloka so vseljeni vsi stanovalci. V ostalih štirih blokih dela potekajo nemoteno in po načrtu. Razpis družbe Nepremičnine Celje je zaključen, stanovanja pa bodo predvidoma podeljena sredi leta. Gre za najpomembnejši projekt v Mestni občini Celje v prejšnji finančni perspektivi. Skupaj 142 novih stanovanj v šestih blokih.

Skupni projekt Mestne občine Celje in naše družbe Nepremičnine Celje je ocenjen na 16,8 milijona evrov. Od tega je Mestna občina Celje pridobila 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je financirala tudi komunalno ureditev zemljišča v vrednosti 1,3 milijona evrov.

 

Obnova in odprtje objekta ZD Celje na Gregorčičevi ulici 6

 

Obnova 2.900 m2 površin v zgradbi na Gregorčičevi 6, ki jo je Mestna občina Celje pred leti namenila za potrebe Zdravstvenega doma Celje, je stala 3,8 milijona evrov (bruto znesek brez opreme, z opremo 4,1 mio). Ustanoviteljica ZD Celje Mestna občina Celje je prispevala 1,2 milijona evrov. Pred pričetkom investicije je Mestna občina Celje v objektu odkupila šest stanovanj in z ministrstvom za pravosodje izvedla menjavo poslovnih prostorov, za kar je namenila še 662.000 evrov.

 

Prizidek k OŠ Hudinja

 

 1. marca 2022 smo namenu predali nov prizidek k Osnovni šoli Hudinja, ki odpravlja dolgoletno prostorsko stisko in zagotavlja odlične pogoje za vzgojno-izobraževalno delo.

– 1.453 kvadratnih metrov novih prostorov

– 12 novih učilnic, 5 kabinetov

– obnovili smo tudi 334 kvadratne metre površin v 63 let stari šolski zgradbi

Vrednost projekta znaša 2,3 milijona evrov. Od EKO sklada bomo letos prejeli skoraj 400.000 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Prijavili smo se tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. V letošnjem letu bomo od MIZŠ prejeli 1 milijon evrov.

 

Obnova lokalnih cest in mostov

 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

 • letos do zdaj 320.000 evrov
 • asfaltiranje ceste v Trnovljah
 • rekonstrukcija javne poti Zvodno – Osenca
 • obnova ceste v Stritarjevi ulici (144.681 €)
 • ureditev avtobusnega postajališča na uvozu Celjskega sejma
 • cesta na Lopato
 • cesta Košnica …

 

Odprtih pogodb za leto 2022 je za več kot 1,2 milijona evrov:

 • cesta Košnica
 • cesta na Lopato
 • izgradnja meteorne kanalizacije v naselju Gaji
 • priključna cesta na območju gosp. cone vzhodno Trnovlje II (sklep o začetku postopka)
 • izvedba javne razsvetljave in asfaltiranje ceste v Trnovljah
 • obnova pločnika in dela ceste v Šercerjevi
 • obnova pločnika v Stritarjevi ulici
 • odvodnjavanje Cesta na Ostrožno – Lokrovec – Dobrova …

 

 • v lanskem letu 900.000 evrov:
 • cesta Košnica
 • cesta na Lopato
 • izgradnja priključne ceste na območju Trnovlje jug
 • rekonstrukcija javne poti Zvodno – Osenca
 • ureditev ceste Lisce
 • sanacije Bernekerjeve in Jakopičeve ulice
 • obnova ceste v Stritarjevi ulici
 • asfaltiranje Celje – Teharje
 • križišče Skalna klet …

 

KolesCE

 

Kolesce ima že blizu 12 tisoč registriranih uporabnikov. V sistemu je trenutno 35 postaj in 221 koles, od tega 127 električnih, navadnih pa 94. Lani smo dodali 12 postaj in 71 koles (vrednost 482.000 evrov).

Sistem zdaj širimo s štirimi novimi postajami, in sicer v Šmartnem v Rožni dolini, Škofji vasi, Trnovljah in na Lopati. S tem bodo pokrite vse KS in MČ.

 

Celebus

 

Od začetka februarja lahko upokojenci Celebus uporabljajo brezplačno.

V letu 2021 skupaj prepeljanih potnikov: 150.766

Februar 2022: 17.748

Marec 2022: 22.951

Fotohiša Pelikan

 

Končana je obnova Fotohiše Pelikan. Vrednost projekta znaša 270.000 evrov, ministrstvo za kulturo projekt sofinancira v višini 100.000 evrov.

 

Stari grad Celje – investicijsko vzdrževalna dela Romanski palacij

 

Z obnovo in zamenjavo stavbnega pohištva, tlaka ter kritine smo sanirali poškodbe, ki ogrožajo Romanski palacij. Uredili smo večnamensko dvorano za izvajanje različnih grajskih vsebin (prireditve, razstave, poroke, …). Vrednost projekta znaša 120.000 evrov, ministrstvo za kulturo projekt sofinancira v višini 62.000 evrov.

 

Slovensko ljudsko gledališče Celje – obnova ogrevalnega sistema

 

Prenovili smo ogrevalni sistem in kotlovnico v SLG Celje. Vrednost del je 280.000 evrov, od tega Ministrstvo za kulturo sofinancira 94.000 evrov.

 

Javne sanitarije

 

Konec januarja smo v Celjskem domu odprli brezplačne javne sanitarije, ki so prilagojene invalidom.

Na parkirišču pri Turški mački smo postavili še sodobno mobilno sanitarno enoto W CE, ki je prav tako prilagojena invalidom in ima dovozno rampo.

 

Aktualno in načrti za naprej

 

Mreža kolesarskih povezav v Celju

 

V drugi polovici leta 2023 bo predvidoma zaključen projekt ureditve mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, katerega gradnja traja od leta 2019. Gre za projekt, ki je vreden  2,3 milijona evrov. Evropsko sofinanciranje pri tem znaša 1,4 milijona evrov (ESRR in RS), 358 tisoč evrov je nepovratnih sredstev na podlagi zakona o financiranju občin, Mestna občina Celje pri projektu prispeva 506 tisoč evrov.

Od začetka projekta smo vzpostavili 14,8 km novih kolesarskih povezav. Letos jih bomo uredili ob obnovi Ipavčeve ulice, sledila bo ureditev v Drapšinovi ulici, uredili jih bomo še v Stritarjevi, Tkalski ulici, Levstikovi ulici, kjer so se prenovitvena dela začela že lani.

 

Pred dnevi začela gradnja dolgo pričakovane kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur.

 

 Izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega sistema

 

Mestna občina Celje je junija lani skupaj z občinama Štore in Vojnik začela z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki niso bila v celoti opremljena s kanalizacijo, zato objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave.

Izgradnja je razdeljena na osem sklopov in naj bi bila končana v letu 2023. Skupna vrednost projekta znaša 7,2 milijonov evrov, za Mestno občino Celje pa 4,5 milijona evrov, pri čemer bo delež MOC sofinanciran v višini 3,1 milijona evrov (EU in RS).

 

Nov trg pri tržnici

 

Pri Mestni tržnici v starem mestnem urejamo nov trg, ki bo namenjen različnim dogodkom, hkrati pa bo tržnici zagotavljal več tržnega prostora. Gradbena dela bodo trajala predvidoma do 1. junija. Nov trg bo omogočal nemoteno obstoječo tržnično dejavnost, hkrati pa bo tržnici omogočal izvedbo različnih dogodkov.

Ureditev trga je ocenjena na 350.000 evrov.

 

Pokopališče Golovec

 

V zadnjih tednih smo postavili ograjo, namestili nova vrata, urejamo ves pokopališki prostor. Naročili bomo projektno dokumentacijo za celovito ureditev Slovenskega pokopališča na Golovcu.

 

Park drevesCE

 

Mestna občina Celje in javno podjetje Zelenice sta ob povezovalni cesti Nova vas – Ostrožno ob pomoči donatorjev – občanov, podjetij, institucij – uredila novo zeleno oazo, s katero Celje postaja še lepše, še bolj prijazno in zeleno. Zasadili smo več kot sto medovitih, cvetočih dreves.

Hvala vsem, ki ste kupili drevo in ga podarili mestu. Vsak donator je naveden na tabli, ki označuje nov park.

67 dreves so Zelenice posadile tudi ob Cesti Janeza Cvirna.

 

Ureditev ekonomsko – poslovne cone Trnovlje jug

 

V Mestni občini Celje pripravljamo prijavo projekta »Ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug« na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pričakovana višina sofinanciranja v primeru uspešne prijave je do največ 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oz. največ 1.300.000,00 EUR.

Sredstva razpisa so zagotovljena iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v okviru nove finančne perspektive 2021-2027. Rok za prijavo projekta je 29. 4. 2022.

 

Obnova Stare grofije Celje – vključitev rimskih fresk v muzejsko ponudbo

 

Projekt smo letos prijavili na razpis. Predmet projekta je delna rekonstrukcija objekta Stare grofije. Namen projekta je izvedba delne rekonstrukcije objekta, s katero bo omogočena prezentacija izjemnih rimskih fresk širši javnosti na način, ki bo sledil vsem smernicam s področja kulturne dediščine ter zagotovitev dostopnosti javne kulturne infrastrukture vsem kategorijam prebivalstva.

Vrednost celotne investicije bo predvidoma 1 milijon evrov, od tega lastni delež MOC 370.000 evrov in delež zaprošenega sofinanciranja Ministrstva za kulturo 650.000evrov. Izvedba projekta je planirana v letih 2022 in 2023.

Obnova Knežjega dvorca Celje – severni gotski del – 4a faza

(Gradbena in statična sanacija severnega gotskega dela z ureditvijo arheološke kleti)

 

Projekt smo pravkar prijavili na razpis. Namen projekta je je obnova kulturnega spomenika Državnega pomena, s tem pa varovanje in ohranjanje ter revitalizacija kulturne dediščine Knežjega dvorca.  

Vrednost celotne investicije znaša 3,3 milijona evrov, od tega delež MOC 1,6 milijona evrov in delež zaprošenega sofinanciranja Ministrstva za kulturo 1,7 milijona evrov. Izvedba projekta je planirana v letih 2022 do 2025.

 

Turistična brv v Mestni občini Celje

 

Pripravljamo prijavo projekta »Turistična brv v Mestni občini Celje« na »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah« na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predvidena vrednost projekta znaša 4.595.225,96 EUR z DDV. Pričakovana višina sofinanciranja v primeru uspešne prijave je do največ 60 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2 milijona EUR. Sredstva razpisa so zagotovljena iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v okviru nove finančne perspektive 2021-2027. Rok za prijavo projekta na JR je 20. 4. 2022.

 

Vrtec Zarja – enota Čira Čara

 

Zgradbo enote, ki je bila zgrajena leta 1986 in je že dotrajana ter energetsko neustrezna, bomo predvidoma že letos porušili. Na isti lokaciji bomo prihodnje leto začeli graditi nov, sodoben vrtec.

Trenutno smo v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, za katero smo v letošnjem občinskem proračunu rezervirali 50.000 evrov. Na igrišču vrtčevske enote Čira čara bo izvedena tudi sanacija zemljine.

 

Rekonstrukcija lokalne ceste Košnica pri Celju

se je začela 2021. Ureja se lokalna cesta s kompletno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, plinovod, JR, TK vodi, elektro vodi) vključno s pločnikom za pešce. Pogodbena vrednost je 1.060.000 evrov.

 

Navezovalna cesta Ljubečna – AC priključek Celje vzhod

 

Navezovalna cesta Ljubečna – AC priključek Celje vzhod bo predvidoma zgrajena do sredine letošnjega leta. Projektno nalogo za izgradnjo dodatnega krožišča je naročila in financirala Mestna občina Celje. Izgradnja navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod je zelo pomemben projekt, za katerega smo si na Mestni občini Celje prizadevali več let. Odkupili smo tudi nekatera zasebna zemljišča.

 

Energetska sanacija objekta Ljudske univerze Celje

 

V letih 2022 in 2023 bomo ob uspešni prijavi na razpis energetsko sanirali objekt Ljudske univerze Celje. Ocenjena vrednost te investicije je 1.070.000 evrov

 

 

 

Skupna predvidena vrednost posodobitev javne razsvetljave v letu 2022:

453.200 evrov

 

V letošnjem letu poleg ostalih sanacij posledic naravnih nesreč načrtujemo tudi sanacijo zelo obsežnega zemeljskega plazu v Zagradu (vrednosti še niso znane).

 

Načrtujemo izgradnjo meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Gaji

vrednost: 110.000 evrov

 

Ureditev ekološkega otoka in dodatnih parkirnih mest Škapinova ulica

Projekt zajema ureditev površin za postavitev ekoloških otokov (nadzemni zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov na dveh lokacijah), ureditev 17 parkirnih mest in prestavitev ter zaščita elektro vodov. Pogodbena vrednost je 92.500 evrov.

 

PROSTOR

 

V letih 2021 in 2022 beležimo izredno rast aktivacij nezazidanih stavbnih zemljišč, kar je opaziti v prostoru. Mesto Celje bo z gradnjo večstanovanjskih objektov pridobilo večje število tržnih stanovanj v Novi vasi, Babnem, Dečkovem naselju.

Zagotovili smo pogoje za dograditev Doma ob Savinji, novega vrtca z 9 oddelki v Novi vasi, prizidave Osnovne šole Hudinja in druge. S pogoji gradnje smo uspešno sledili tudi načrtu Ministrstva za okolje in prostor za vzpostavitev začasnega protipoplavnega nasipa v Medlogu in pripomogli k pridobitvi upravnih dovoljenj. Tako bo Celje pred poplavami še varnejše in za gradnjo se bo v letu 2022 na območju Špice, sprostilo več nezazidanih stavbnih zemljišč.

Poleg načrtovanja novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov smo v zaključni fazi strateškega dokumenta OPN, ki bo mestu Celje omogočil razvoj in zagotovil stavbna zemljišča za krepitev in širitev gospodarstva ter zagotavljanje delovnih mest, vzpostavitev kvalitetne prometne infrastrukture in stavbna zemljišča za širitev stanovanjske gradnje. Ni še znano, kdaj bo javna razgrnitev, želimo si do poletja.

 Praznik Mestne občine Celje

Prejemniki priznanj

 

ČASTNI MEŠČANI CELJA

 

JANKO TURNŠEK

Za poslovno uspešnost, pomemben prispevek k razvoju celjskega gospodarstva, dolgoletno nesebično delo na področju gasilstva in vključenost v širše družbeno okolje

JOŽE VOLFAND

Za dolgoletno uspešno delovanje na področju novinarstva, založništva in kulturnih prireditev ter izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu mesta Celja doma in v tujini

MILAN ZUPANČIČ

Za uspešno delo v gospodarstvu, za neizbrisno sled in pomoč pri vzpostavitvi temeljev razvoja zlate dobe celjskega rokometa ter velik prispevek k ugledu in prepoznavnosti Celja doma in v tujini

 

ZLATI CELJSKI GRB

 

IGOR DOSEDLA

Za dolgoletno uspešno vodenje zavoda Šolski center Celje, za izboljšave in spremembe na področju srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih in prispevek k razvoju kakovostnega izobraževanja v Celju

BOJANA MAZIL ŠOLINC

Za uspešno vodenje Doma ob Savinji Celje ter za prispevek na področju razvoja socialnega varstva starejših s storitvami in programi, ki omogočajo kvalitetnejše bivanje in življenje starostnikov ter njihovih svojcev

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

Za 140 let uspešnega delovanja, ohranjanje kulturne in materialne dediščine ter popularizacijo zgodovinske dediščine v Celju in širši regiji

 

SREBRNI CELJSKI GRB

 

ANTIKA, knjigarna in antikvariat, d. o. o., Celje

Za vodenje in dvig prve celjske zasebne knjigarne v kulturni prostor, stičišče ljubiteljev knjig, branja in bralne kulture

 

BRONASTI CELJSKI GRB

 

ZVONE DEŽNAK

Za prispevek pri razvoju celjske tekstilne industrije ter inovativne rešitve pri oblikovanju športnih oblačil in pripomočkov za vrhunske športnike

TATJANA DREMELJ

Za umetniško delo in uspehe na področju slovenske popularne glasbe

HELENA NOVAK

Za uspešno podjetniško pot ter prodorno, napredno, kreativno in ustvarjalno delo na področju floristike

 

KRISTALNI CELJSKI GRB

IVA ĐEKIĆ TAJNŠEK

Za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, za uspehe na različnih področjih in kot spodbudo za nadaljnje delo

TJAŠA ŽOHAR

Za odličnost v celotnem študijskem obdobju na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, za uspehe na različnih področjih in kot spodbudo za nadaljnje delo

 

Slovesnost s podelitvijo priznanj bo v ponedeljek, 11. aprila, ob 19.30. Neposredni prenos bo na TV Celje. Prireditev je vedno lepa in domiselna, tudi tokrat verjamem, da si jo bodo občanke in občani z veseljem pogledali. Pri pripravi sodelujemo s celjskimi ustvarjalci, režiser prireditve je celjski pesnik in organizator Kristian Koželj. Prenos bo tolmačen v slovenski znakovni jezik.

 

Galerija na prostem

Celje je ponosni gostitelj številnih velikih športnih dogodkov. Poleg dveh rokometnih prvenstev, kolesarske dirke Po Sloveniji in mednarodnega teniškega turnirja bomo letos gostili mednarodno gasilsko olimpijado, dogodek, ki je navdih za letošnjo galerijo na prostem. Obeležujemo tudi 150 let gasilstva. Celjski otroci in mladi so že 26. leto ustvarjali ob prazniku našega edinstvenega mesta.

Letos je razstava unikatnih plakatov na savinjskem nabrežju pri Mestni plaži. Izdelki so letos še posebej lepi, navdušeni smo, kako nadarjene otroke in mlade imamo. Hvala vsem, tudi njihovim mentorjem. Ponosni smo na sodelovanje z vrtci, šolami in drugimi zavodi, ki nas vse bogati.

V mesecu juliju bomo razstavo ponovno postavili v starem mestnem jedru, saj bo lepo dopolnila dogajanje, s katerim bomo pospremili gasilsko olimpijado.

 

Dogajanje

Danes (7. 4.) se začenja državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni – prvič v Celju.

Jutri predstavitev poklicev in nogometni turnir na I. gimnaziji v Celju

V soboto, 9. 4., od 10-ih do 13-ih pomladno kolesarjenje z vstopnima točkama v Celju in Laškem (za javnost, brez uradnega dela obeh občin)

 

V prihodnjih mesecih:

 • kolesarska dirka Po Sloveniji (17. 6. v Celju)
 • Gasilska olimpijada (17. – 24. julij)
 • dve rokometni prvenstvi: žensko svetovno mladinsko (17. – 24. junij) in žensko evropsko (4. – 20. 11.) Gre za največja dogodka v zgodovini Slovenije v ženskih kolektivnih športih.
 • mednarodni teniški turnir (22. – 28. avgust)

vir: moc&vtc

foto:vtc

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno