GospodarstvoSlovenijaVečŽivljenje

Ali ima čuječnost sploh kakšen učinek?

Za sodoben svet je značilno neprestano hitenje. Ljudje se niti ne znamo ustaviti in biti prisotni v trenutku, ki nam je dan. Ne glede na to, kje smo, ves čas razmišljamo, bodisi o tem kaj se je zgodilo v preteklosti, bodisi o tem kaj še moramo narediti v prihodnosti. V središču sedanjega trenutka pa so naše delovne obveznosti. Ko nam kdo predlaga, naj se malo umirimo, pogledamo okoli sebe, se zavemo občutkov, ki nas prevevajo, se nam to zdi popolnoma brez smisla, potrata časa. Ampak ali je res tako? Poglejmo, kaj so ugotovile raziskave o učinkih treningov čuječnosti na delovnem mestu.


Avtorica: Katarina Maučec

Kaj sploh je čuječnost?

Preden se posvetimo učinkom treningov čuječnost na delovnem mestu, se za začetek ustavimo pri razlagi čuječnosti. Opredelimo najprej, kaj sploh čuječnost je. Čuječnost, ki jo v angleščini imenujemo mindfulness, se nanaša na proces usmerjanja pozornosti na to, kar se dogaja v danem trenutku. Pozorni smo tako na notranje (misli, telesni občutki) kot tudi na zunanje dražljaje (fizično, socialno okolje). Pri tem je pomembno, da te dražljaje zgolj opazujemo brez obsojanja, ocenjevanja in pripisovanja pomena. V vsakdanu ljudje pogosto živimo po principu avtopilota. Opravila delamo avtomatsko, kadar pa se osredotočimo na doživljanje, pa je le-to pogosto obsojajoče. Pri čuječnosti je ključnega pomena, da doživljanje zgolj opazimo in ga sprejmemo.

Svetujem ogled videa o izvajanju čuječnosti.

“Čuječnost se nanaša na proces usmerjanja pozornosti na to, kar se dogaja v danem trenutku.” Vir: Pexels.com

Trg dela v sodobnem svetu od zaposlenih zelo veliko zahteva. Delovni procesi so kompleksni, bolj intenzivni, zahteva se več fleksibilnosti in mobilnosti. Vse te  delovne zahteve pa od zaposlenih terjajo nek davek. Pri zaposlenih se pojavlja več dolgotrajnega stresa, izčrpanosti, izgorelosti in težav z zdravjem. Pri soočanju s povečanimi delovnimi zahtevami si lahko zaposleni pomagajo s čuječnostjo, ki pomaga pri zmanjševanju stresorjev na delovnem mestu.

Vonderlin in sodelavci (2020) so izvedli raziskavo, v sklopu katere so proučevali učinkovitost programov osnovanih na čuječnosti. Analizirali so ugotovitve 56 različnih študij. Poglejmo, kaj so zaključili.

  • Kaj čuječnost učinkovito zmanjša? Ugotovili so, da čuječnost učinkovito zmanjša zaznane stresorje, pritožbe glede zdravja in izgorelost.
  • Kaj čuječnost učinkovito izboljša? Čuječnost izboljšuje dobro počutjedelovno zavzetostproduktivnost in zadovoljstvo z delovnim mestom.

Pomembno je izpostaviti, da so bili ti učinki še vedno vidni tudi 3 mesece po zaključenem programu.

Morda se vam zastavlja vprašanje, od česa so ti učinki sploh odvisni, za koga so programi čuječnosti primerni in na kaj moramo biti pri njihovi izvedbi pozorni. Avtorji so ugotovili sledeče:

  • Programi čuječnosti so primerni za vse poklice – Učinki programov niso odvisni od specifičnih lastnosti skupin oseb ali z drugimi besedami, učinki programov so enaki pri različnih profilih zaposlitev.
  • V podjetju lahko uvedemo različne vrste programov čuječnosti – Učinki meditacije, čuječnosti kombinirane z jogo, programov čuječega zmanjševanja stresa itd. so podobni in podobno učinkoviti. Odločite se lahko za tistega, ki vam najbolj ustreza.
  • Programe čuječnosti lahko izvajate v živo ali preko spleta – Način izvajanja programov osnovanih na čuječnosti ne vpliva na njihovo učinkovitost.
  • Trajanje programov čuječnosti ni ključnega pomena, najpomembnejša je udeležba – Trajanje programa osnovanega na čuječnosti ni povezano z njegovo učinkovitostjo. Pomembnejši vpliv ima prisotnost udeležencev, torej kako redno se zaposleni udeležujejo programa. Pogosteje kot so se ga udeleženci udeleževali, do večjih izboljšanj v čuječnosti, dobrem počutju, zadovoljstvu z življenjem in večjih zmanjšanj simptomov izgorelosti je prišlo.

Pri uvajanju programov prakticiranja čuječnosti v podjetja je torej ključnega pomena, na kakšen način se tega lotimo. Če bodo programi predstavljeni kot način za manipuliranje z zaposlenimi ali kot način za ohranjanje situacije takšne kot je, potem učinki programa ne bodo tako dobri kot ugotavljajo raziskave. Programi morajo biti predstavljeni tako, da bodo koristili predvsem zaposlenim (na primer način spoprijemanja s stresom).

Kako pa si lahko kot posamezniki prizadevamo za boljšo čuječnost na delovnem mestu? Oglejte si krajši posnetek, v katerem je razloženih 5 strategij čuječnosti, ki jih lahko uporabimo na delovnem mestu.

Za konec lahko članek zaključimo z mislijo:

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf.”

Jon Kabat-Zinn

Stresu in pritiskom, ki jih doživljamo v sodobnem načinu življenja, predvsem v delovnem okolju, se ne moremo izogniti, lahko jih pa učinkovito obvladujemo, po mojem mnenju tudi s prakticiranjem čuječnosti na delovnem mestu.

Literatura:

Vonderlin, R., Biermann, M., Bohus, M. in Lyssenko, L. (2020). Mindfulness-Based Programs in the Workplace: a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Mindfulness, 1—20. Dostopno na: https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-020-01328-3

Glomb, T. M., Duffy, M. K., Bono, J. E. in Yang, T. (2011). Mindfulness at Work. Research in Personnel and Human Resources Management, 115—157. Dostopno na: https://www.researchgate.net/profile/Theresa_Glomb/publication/306395800_Mindfulness_at_Work/links/54e4aee90cf276cec171f113.pdf

 

vir: https://psihologijadela.com/2021/01/11/ali-ima-cujecnost-sploh-kaksen-ucinek/

mib

Mogoče vam bo všeč