GospodarstvoSlovenijaV fokusu

AJPES – Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021

AJPES je na podlagi predloženih letnih poročil za leto 2021 objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2021.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2021, so povečale število zaposlenih, prihodke, še bolj prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega.

Podvojile so neto čisti dobiček, podjetniki pa so neto podjetnikov dohodek povečali za dobro tretjino.

V letu 2021 so družbe ponovno nadaljevale trend izboljševanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti, dohodkovnosti in imele tudi najugodnejše vrednosti kazalnikov financiranja z izjemo deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev.

 

Gospodarske družbe, skupaj jih je bilo lani 69.076 oziroma 951 več kot leto prej, so izkazale za dobre 120,3 milijarde € prihodkov, kar je 24 % več kot v letu 2020. Še bolj, kar za 29 %, so medletno porasli prihodki na tujem trgu, ki so znašali dobrih 51,3 milijarde €. Sicer pa je skupni dobiček gospodarskih družb lani presegel 6,5 milijarde €, od tega pa je treba odšteti za dobrih 800 milijonov € izgub. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani dosegle za 5,7 milijarde € skupnega čistega dobička, kar je nominalno skoraj dvakrat toliko kot leto prej.

Število zaposlenih (merjeno na podlagi delovnih ur) se je lani zvišalo za 4 %, na 522.492, najbolj pa so lani zaposlovale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, sledijo gradbeništvo, trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil. Povprečna bruto plača na zaposlenega se je lani nominalno zvišala za 7 %, na 1901 €.

Med ključnimi kazalniki poslovanja se je neto dodana vrednost lani okrepila za kar 16 %, na 27,7 milijarde €. Pri tem v primerjavi s prejšnjimi leti precej izstopa podatek o neto dodani vrednosti na zaposlenega, ki je bila lani s 53.057 €, za kar 12 % višja kot v letu 2020 (47.161 €) in se je s tem prvič opazneje približala cilju GZS, ki znaša 60.000 € do leta 2025.

***

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2020 je letno poročilo predložilo 50.834 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2021 55.118, v letu 2020 pa 47.284.

Letna poročila za leto 2021 je predložilo tudi 408 zadrug (3 zadruge manj kot leto prej), ki so skupaj ustvarile 803.767 tisoč € prihodkov ali 9 % več kot leto prej. Zaposlovale so 2.787 delavcev ali 93 več kot leta 2020. Zadruge so izkazale 4.290 tisoč € neto čistega dobička ali 54 % več kot v letu 2020.

Natančnejše podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2021 so na voljo na povezavi.

 

Vir in foto: AJPES

 

vir: https://www.gzdbk.si/si/aktualno/novice/?id=5435&l=2022

 

Mogoče vam bo všeč