KmetijstvoLokalnoSlovenija

Vlagatelji vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike lahko na spodnjih povezavah pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave je njihova vloga oz. zahtevek in kdaj lahko pričakujejo odločbo oziroma izplačilo odobrenih sredstev.

Zbirne vloge (ukrepi: OMD, neposredna plačila, KOPOP, EK in DŽ):

Vlagatelji lahko informacije pridobijo z vpisom svoje davčne številke (DŠ) in enotne matične številke občana – EMŠO (ali matične številke MŠO za pravne osebe) v spletnem pregledovalniku.

Dostopni so podatki o oddaji vlog, izdaji odločb in prejemu izplačil za zahtevke zbirnih vlog (za plačila za območja z omejenimi dejavniki – OMD, neposredna plačila, kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe – KOPOP, ekološko kmetijstvo – EK in dobrobit živali – DŽ) za leti 2019 in 2020, in sicer:

  • podatki o izdanih odločbah in prejetih izplačilih za zahtevke zbirne vloge za leto 2019
  • informacije o tem, v kakšni fazi obravnave so zahtevki in o predvidenih terminih izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirne vloge za leto 2020

Spletni pregledovalnik

Javni razpisi PRP 2014-2020 in ESPR 2014-2020

V spodnjih datotekah so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog in zahtevkov za izplačilo, ki prispejo na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020).

Vloge: v tabeli so informacije o stanju obravnave vlog za vsak javni razpis, in sicer podatek o številu nezaključenih vlog in podatek o predvidenem datumu izdaje odločbe.

Pregled stanja obravnave vlog

Zahtevki za izplačilo: vlagatelj na osnovi tega, kdaj je svoj zahtevek oddal na Agencijo, lahko v spodnji tabeli pridobi informacijo, v katerem mesecu oddane zahtevke trenutno obravnava Agencija.

Pregled stanja obravnave zahtevkov za izplačilo

Ukrepi kmetijskih trgov

V spodnjih datotekah so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog in zahtevkov za vse ostale javne razpise in ukrepe kmetijske politike, ki jih izvajamo na Agenciji (vinarstvo, čebelarstvo, promocija, šolska shema, ukrepi pomoči in de minimis ukrepi ter drugi).

Vloge: na prvem listu tabele so informacije o stanju obravnave vlog za vsak javni razpis oziroma ukrep, in sicer podatek o številu nezaključenih vlog in podatek o predvidenem datumu izdaje odločbe.

Zahtevki za izplačilo: vlagatelj lahko na drugem listu tabele pridobi informacijo o številu nezaključenih zahtevkov, v katerem mesecu oddane zahtevke trenutno obravnava Agencija in podatek o predvidenem datum izdaje odločbe.

Pregled stanja vlog in zahtevkov za izplačilo

Povzeto po: Gov.si

Avtor: L.S.

Next Article:

0 %
Copy link
Powered by Social Snap