LokalnoPolitikaSlovenijaŽivljenje

Velenje: Nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov je kaznivo

Velenjčani se lahko »pohvalijo« tudi  z »odgovornimi«  in ekološko ozaveščenimi občani. 

Odlaganje oz. odmetavanje komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v zbiralnice za zbiranje ločenih frakcij, je prepovedano. Nadzor opravlja medobčinska inšpekcija in redarstvo. Predpisana višina globe je 200 evrov za fizično osebo, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 1400 oz. 800 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 400 evrov.

Vsak od občanov lahko prispeva k ohranitvi okolja, v katerem živijo, zato ravnajo naj  z odpadki pravilno. Tako pravijo da bi morali ravnati. V primeru nespoštovanja tega priporočenega oziroma zapovedanega  vedenja občanov, sledijo sankcije na način kako je zgoraj ovrednoteno. 

Tudi v času epidemije je Zbirni center Velenje odprt.  Se pravi razlogov za nespoštovanje  zapovedane reda ni izgovorov. Do konca januarja bo odprt od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v soboto od 8. do 12. ure. Vstop je možen s položnico, osebnim dokumentom in masko. V zbirnem centru so lahko naenkrat največ trije uporabniki, zato je potrebno pred zapornico občasno počakati.

Prepoved in globa za takšno ravnanje oz. prekršek sta določeni v Odloku o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki in Odloku o splošnem redu v Mestni občini Velenje, po katerem je prepovedano odmetavati odpadke na javne površine. Ni pa nikjer napisano,  da v kolikor ne najdejo  »pametnega« odlagalca  na nespameten in  na okolju škodljivem načinu  ravnanja, kako in kdo bo to poravnal.  Nikjer ne navajajo,  da je »sankcionirano« srečanje z lastno pametjo na ekološkem področju. Baje so spodbude bolj v moralni obliki. 

Avtor: Vane T. Costa

Foto: MOV

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno