PolitikaSlovenijaVeč

Slovenska tiskovna agencija (STA) znova zavaja in laže !!

Številni mediji so danes povzemali neresnične navedbe Slovenske tiskovne agencije (STA) v povezavi s slovenskim Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO), o katerem STA sklicujoč se na neuradne informacije, piše, da je po oceni Evropske komisije med slabše pripravljenimi.

Evropska komisija ni obravnavala še nobenega od načrtov držav članic, ker jih do sprejema Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost ni mogoče posredovati v formalno proceduro.

Tako kot pri ostalih programih evropske kohezijske politike, kjer se operativni programi pred formalno vložitvijo v potrditev usklajujejo na delovni ravni z uradniki Evropske komisije (EK), je tudi NOO podvržen podobnim postopkom.

Slovenski NOO je med 18 načrti, ki so v tem postopku vsebinsko celoviti in glede katerih na številnih sestankih uradniki EK dajejo državam članicam priporočila za izboljšave. V zadnjih mesecih so bila z uradniki EK opravljena številna posvetovanja. V tem in naslednjem mesecu bo takšnih usklajevanj še nekaj.

Slovenija, niti katera koli druga država, torej ni dobila nikakršne ocene glede NOO. Tudi ko bodo NOO vloženi v formalno potrjevanje, ne bodo dobivali pozitivnih ali negativnih ocen, pač pa bodo potrjeni ali zavrnjeni. In vsa prizadevanja uradnikov tako na evropski kot na nacionalnih ravneh gredo v tem vmesnem časovnem obdobju v smeri priprave dobrih načrtov, ki bodo omogočili najboljšo podporo za izhod iz krize. Prepričani smo tudi, da bodo ta prizadevanja rezultirala v potrditvi NOO v vseh državah članicah EU.

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika