LokalnoSlovenijaTurizem

[Pogovor] Štajerska turistična zveza: Turizem smo – LJUDJE. 

Štajerska turistična zveza je bila ustanovljena 22.12.2006 in bo v letošnjem letu slavila svojo 15-letnico obstoja. 

Naloge zveze je spodbujanje akcij za vključevanje novih društev v članstvo, daje pobude TD za včlanitev mladih  v turistično društeno organiziranost,  daje pobude za urejanje in oblikovanje turističnih obeležij in značilnosti krajev, ustreznih izdelkov domače obrti in izvaja turistične projekte zveze. Štajarska turistična zveza sodeluje pri razvojnih projektih, ki so pomembni za območje ŠTZ in  podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom, turističnim organizacijam in turističnim delavcem za prispevek k razvoju in h krepitvi turistične društevene organizacije v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju.

V preteklem letu so člani zveze, kljub razglašeni epidemiji  COVID-19 in spremenjenemu načinu delovanja, v aktivno delovanje zveze uspešno vključevali turistična društva in s tem izpolnili temeljno vodilo zveze. Ključne naloge so bile usmerjene v ažurno zagotavljanje storitev svetovanja in izobraževanja in jim tako pomagati pri njihovem delu. 

Temelno načelo delovnja je povezovanje, sodelovanje in usklajevanje različnih interesov v smeri razvoja uspešnega trajnostnega turizma, na podlagah prostovoljstva, znanja, izkušenj in pripadnosti do lastnega kraja, občine, lokalnega okolja in širše regije. 

Člani ŠTZ ga uresničujejo s sodelovanjem vseh treh stebrov, ki tvorijo trenutno širšo turistično destinacijo na regionalnem nivoju Štajerske, v tesnem in odgovornem sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije ter vsemi občinskimi, medobčinskimi turističnimi zvezami ter turističnimi društvi. 

Prepričani so, da bodo lahko uspešni sogovornik samo, če bodo imeli dovolj pravih informacij in resne želje k sodelovanju in trajnostnim rešitvam, ki so lahko uspešne tudi z veliko pomočjo prostovoljcev v turizmu. Prav na tem mestu pa vidimo pomembno vlogo in pomen Štajerske turistične zveze, ki ji bo tudi v prihodnje prioritetna naloga izobraževanje in usposabljanje članstva na različnih področjih.

Turizem smo – LJUDJE. 

Pogovor opravljen s predsednico ŠTZ in podpredsednico TZS, Janjo Viher

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno