LokalnoPolitikaSlovenija

Podkupovalni klobčič se razpleta:Trinajst fizičnih in dvanajst pravnih oseb osumljenih prejemanja in dajanja podkupnin v zvezi z javnimi naročili

O tem da so kriminalisti  gospodarskega  oddelka  Sektorja  kriminalistične policije PU Celje,  so  včeraj, 3. februarja 2021, v sodelovanju z mariborskimi kolegi ter  policisti  več policijskih postaj z našega območja, opravili 15 hišnih preiskav  na  širšem  območju  PU  Celje. Za čas preiskovalnih dejanj so 11 osebam  odvzeli  prostost.

Nadaljne hišne  preiskave so opravili zaradi utemeljenih sumov      korupcijskih  kaznivih  dejanj  jemanja  in dajanja podkupnin po drugem odstavku 261. in 262. člena KZ-1. Storitve kaznivih dejanj, v okviru kršenja  Zakona  o  javnem  naročanju,   je osumljenih trinajst fizičnih in dvanajst pravnih oseb.

Po   dosedanjih znanih   ugotovitvah  so  vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni  pri subjektih  javnega  prava(beri občina Celje in Vojnik),  najmanj  od  leta 2019, od različnih ponudnikov storitev  v  postopkih  javnih  naročanj  del,  sprejemali denarne nagrade, darila ter druge koristi. Med njimi so tudi tri osebe iz oddelka OKPIN. Nobena od teh ni vodilna oseba.Osumljeni  so  z  zlorabo  svojega  uradnega položaja, v okviru katerega so pripravljali   razpisne   dokumentacije,   neposredno  vplivali  na  izbiro ponudnikov v postopkih javnih naročanj. Na izbiro so vplivali tako, da so v postopkih   javnih   razpisov   fizično  posegali  v  že  prejeto  razpisno dokumentacijo  ter  uradno  prejeto  in  originalno  razpisno dokumentacijo določenega  ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo ponudbo.   V   postopkih   naročil   majhnih   vrednosti (nobeno naročilo ne presega 100 tisoč) pa  so  pošiljali povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej predhodno dogovorili, da bodo  posredovali tako imenovane fiktivne ponudbe, saj niso vsebovale prave volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka javnega naročanja z zbiranjem ponudb.

Pri storitvah majhnih vrednosti se je omogočalo dostop podkupovalcem do koristi v obliki storitev in gradbenih del, pri večjih pa predvsem gradbenih del. Najvišja vrednost ki je bila  v igri med  vpletenimi je 1,5 milijonov. Podkupljeni pa so poleg zgoraj omenjenih prirejanj bili  deležni primerne »nagrade« v obliki denarja in daril.


Pri  izvedbi  tovrstnih  javnih naročil so bila na podlagi določil Zakona o javnem  naročanju kršena načela, ki pri delu obvezujejo javne uslužbence in javne institucije.  Kršena  so  bila  načela  konkurence  med  ponudniki, gospodarnosti,  ekonomičnosti  in smotrnosti.  Ti uslužbenci so i vzeli toliko »umetniške« svobode, da so odprle kuverte z ponudbami in dodali primeren dokument ki bi formalno zadostoval pogojem razpisa, seveda v kuverto podkupovalca. S tem je bilo v postopek  javnega naročanja so bila  izvedena dejanja  tako, da so omejevali konkurenco med možnimi ponudniki, saj so favorizirali že vnaprej določenega ponudnika, s čimer posledično občine niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Kot je bilo za slišati iz izjave policijskega uslužbenca, večji teh poslov »pospešenih« tudi z omenjenimi kaznivimi dejanji, je že zaključenih.

Zaradi  storitve  kaznivih dejanj jemanja podkupnine grozi osumljenim zapor od  enega do petih let ter denarna kazen. Za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let ter denarna kazen. Ko bo faza predkazenskega postopka zaključena bodo podane kazenske ovadbe na specializirano državno tožilstvo(SDT)ki dejansko ta postopek vodi in koordinira. 

Tistim enajstim  ki so jim  v sredo odvzeli prostost  ostajajo v priporu. V  klobčič v katerega so se zapletli tudi trije zaposleni iz MO  Celje oziroma iz oddelka za okolje in prostor, investicije in načrtovane so danes dve od treh pisarn zaprtih. O  njihovi prihodnosti bodo storili kaj več kot bo predkazenski postopek zaključen. Vsekakor neprijetno in kočljivo. Toliko bolj ker se gre za dobro vseh nas tako kot je bil v teh investicijah namenjen tudi denar  s katerim se je ravnalo negospodarno in do ugodnosti  je prihajalo na protizakonit način. 

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno