PolitikaSlovenija

Minister mag. Andrej Vizjak in predsednik republike Borut Pahor pred 5. obletnico Pariškega sporazuma in o strategiji doseganja podnebne nevtralnosti

Srečanje ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka in predsednika republike Boruta Pahorja je potekalo v duhu 5. obletnice podpisa Pariškega sporazuma. Minister mag. Andrej Vizjak je predsednika republike Boruta Pahorja seznanil z Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050 in s tem zasledovanje jasnega cilja, da do leta 2050 dosežemo ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.

Vir: gov.si

Slovenija podpira dolgoročni cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot tudi potrebni vmesni cilj vsaj 55% zmanjšanja emisij  toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 na ravni Evropske unije (EU) ter meni, da je nujno, da se pogajalski proces, ki mora vključevati specifike in nacionalne okoliščine držav članic, nadaljuje. EU mora še naprej ohranjati ter z zgledom voditi v globalnem boju proti podnebnim spremembam ter spodbujati tretje države, da krepijo svojo podnebno ambicijo pred naslednjo Podnebno konferenco (COP26)  novembra 2021 v Glasgowu, ki bo potekala v času slovenskega predsedovanja.

Minister mag.  Andrej Vizjak je predsednika republike Boruta Pahorja spomnil na pomembno vlogo Slovenije, ki se je s pridružitvijo pobudi za upoštevanje Evropskega zelenega dogovora  (Green Deal)  kot okvirja za okrevanje po epidemij pridružila 16 podnebno najbolj ambicioznim državam članicam EU. Evropski zeleni dogovor bo poleg zmanjšanja emisij prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest, spodbudil bo trajnostno gospodarsko rast konkurenčnost evropskega gospodarstva. Predsednik Pahor je ob tem izrazil zadovoljstvo, da se je Slovenija 21. aprila letos pridružila tej pobudi držav članic EU za ozelenitev evropskega gospodarstva po pandemiji covida-19 tudi na priporočilo Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije 15. aprila 2020.

Minister mag. Vizjak in predsednik republike Pahor sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor s Stalnim posvetovalnim odborom za podnebno politiko pri predsedniku republike.

Povzeto po: gov.si

Avtor: L.S.

Next Article:

0 %
Copy link
Powered by Social Snap