LokalnoSlovenija

Leto 2020 v Mestni občini Celje-skupaj bomo zmogli več, veliko več!

Leto 2020 je bilo v Celju posebno. Tako kot vsa Slovenija smo se tudi v Celju soočali z doslej neznanimi izzivi, ki so spremenili način življenja in dela. Tudi v mestni upravi so sprejeli nov način dela in poleg številnih ukrepov v zvezi z epidemijo in omejitvami, uspešno speljali številne pomembne projekte.

Leto 2020 je bilo težko, a tudi uspešno. Celje je po spletnem glasovanju spet postalo najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto v Sloveniji, imamo največji znanstveno – zabavni park v Sloveniji, naj mladinsko prenočišče, naj letno kopališče, najboljše malo smučišče in državne prvake v nogometu. V tem letu smo mesto polepšali s kar 180 novimi drevesi in 22.000 cvetlicami.

V novembru so mestni svetniki sprejeli rebalans proračuna, ki je bil glede na številne prilagoditve nujen. Končuje se ena finančna perspektiva, ki je bila za Celje izjemno pomembna, hkrati se že razmišlja o naslednji in o projektih, ki jih želijo prijaviti za sofinanciranje. Znano je, da bodo občine lahko sodelovale pri koriščenju evropskih sredstev na področjih okrevanja po pandemiji (investicije v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo), krepitve zelene Evropske unije (okoljska infrastruktura, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo), digitalne transformacije (širokopasovna omrežja in digitalizacija občin) in drugih ukrepov z učinki v lokalnih okoljih (poslovne cone, turizem, železniški promet, razvojne osi). Zato je MO Celje pripravila seznam potencialnih projektov z vseh omenjenih področij. Gre za okoli 60 projektov, saj je želja in potreb v občini zelo veliko. Med prioritetami sta sanacija okoljskih bremen in obnova kulturne dediščine. Gradnjo vzhodne obvoznice, ki je že dolga leta na vrhu prioritet, je Vlada RS letos vključila v  načrt razvojnih programov 2019-2022.

V letu 2020 je Mestna občina Celje uresničila številne načrte, ki so vplivali tako na podobo mesta kot na kakovost življenja v njem. 

Ob znanju, prizadevanju in tudi sposobnosti ter vztrajnosti,  je storjeno izjemno veliko ne glede na nenavadne in zelo drugačne okoliščine. Realizirano je mnogo, manj od zamišljenega,vendar dovolj in še kaj zraven,  ostanejo  pa ideje in projekti, ki bodo »meso« postali v naslednjem  letu in naslednjih letih. 

Nekaj od impozantnih dosežkov so:

Tehnopark Celje, največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji, ki vabi  in bo vabil željne raziskovanja na več kot petdeset raziskovalnih in igralnih postaj, na kar 4000 m2. Na obisk in po edinstveno doživetje prihajajo obiskovalci iz vse Slovenije, od predšolskih otrok do upokojencev. 

DN 10, stanovanjska  soseska čigar gradnja že uspešno poteka  kjer bo zraslo šest blokov in garaža. Izvajalca sta zaključila z gradnjo dveh večstanovanjskih objektov in zdaj gradita garažno hišo. Dela potekajo v skladu s predvidenim terminskim načrtom.  Gradnja stanovanjske soseske je največji projekt Mestne občine Celje v tej finančni perspektivi, vreden 16,6 milijona eurov in sofinanciran s stani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. 

Pred slabim letom dni se je začela obnova zgradbe na Gregorčičevi ulici 6, ki jo je Mestna občina Celje kupila za potrebe Zdravstvenega doma Celje. Obnova poteka po načrtu in bi naj bila končana zgodaj spomladi. Zdravstveni dom Celje bo dobil okoli 2500 kvadratnih metrov novih površin. V prenovljeno zgradbo bodo premestili nekatere storitve oziroma dejavnosti in s tem rešili problem velike prostorske stiske, s katero se srečujejo že več let. Skupna vrednost investicije znaša okoli 3,4 milijona evrov, od tega bo Mestna občina Celje prispevala 1,2 milijona eurov.   

In še mnogo drugih premikov na bolje v  knežjem mestu.

Celje, od nekdaj izjemno ponosno na svojo zgodovino, tudi v posebnem letu 2020 odgovorno gospodari s sedanjostjo in z optimizmom zre v prihodnost. Mestna občina Celje bo tako, kot je to naredila po prvem valu epidemije, tudi zdaj po najboljših močeh pomagala tistim, ki jih kriza je in jih še bo prizadela. Še najprej bodo skrbeli za najranljivejše skupine, zagotavljali nujno varstvo otrok, otroke oskrbovali s toplimi obroki in v skladu z zmožnostmi in državnimi ukrepi pomagali podjetnikom, obrtnikom in samozaposlenim. 

Lahko, brez lažne skromnosti se reče in to drži, da ljudi ki živijo v knežjem mestu so srečni ljudje

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno