PU Celje ob izjavi za javnost o preiskavi medvrstniškega nasilja (na Jože Bračko – vodja Skupine za mladoletniško kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Celje in Boštjan Kavc – inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Celje
Črna kronikaLokalnoNotranje zadeveSlovenija

Kako daleč gredo da jih sankcije ne dosežejo? Celjski kriminalisti od nedelje preiskujejo primer medvrstniškega nasilja.

Kot je širša javnost seznanjena ob vsem zgražanju in nemoči, se je v soboto zgodil incident  na parkirišču (na strehi)  pri enem od tukajšnjih nakupovalnih centrov, ko se je skupina deklet fizično in verbalno lotila vrstnice. Dobila je več udarcev in bila deležna številnih žaljivk in groženj.

Mnogo tega je v preteklih dveh dneh bilo videno, omenjeno, obsojeno, komentirano. Ozračje se zaradi tega ni izboljšalo. Ne v Celju in ne na splošno pri nas. Smo dočakali izjavo, osvetlitev, v kolikor to je, danes na PU Celje. Prijavo je podala mama oškodovanke. Pri preiskavi so ugotovili da je v tej zadevi ena mladoletna oškodovanka in pet  maloletnih osumljencev uradno pregonljivega dejanja nasilništva po  II.  odstavku 296 člena ZK-1. Ker gre za mladoletne osebe, katerih  odgovornost  za posamezna ravnanja zakonodaja posebej opredeljuje.  To so ogrodja razpoložljivih podatkov, ker pa gre za mladoletne osebe ki jih zakonodaja posebej ščiti, več konkretnih podatkov v interesu tekoče zadeve ne moremo dobiti oziroma policija ne more posredovati.   Do štirinajstega leta mladoletnike ščiti nedotakljivost v smislu direktnega sankcioniranja. Vse je prepuščeno šolam, družinam in centrom za socialno delo. Kot so nam izjavili na policiji, v takšnih primerih obstoja direktna institucionalna  povezava,  celo 24 urno dosegljivost na klice s policije. Vendar, kot navajajo določeni kolegi iz drugih medijev, so jim na CSD podali informacijo da nimajo zabeleženega stika z policijo, policija pa da je imela že v nedeljo v dopoldanskih urah. V tem in podobnih primerih se CSD-ji  ukvarjajo z postopkovnimi « zamaški » namesto učinkovanja in delovanja v prid tistim, ki jih potrebujejo.

Boštjan Kavc – inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Celje

Policisti   v   osnovnih  in  srednjih  šolah  redno  izvajajo  preventivne aktivnosti  na  temo  preprečevanje  medvrstniškega nasilja in  oškodovance spodbujajo,  da  nasilna  dejanja vrstnikov prijavijo policiji. Tudi zaradi tega  smo lani  na območju Policijske uprave Celje zabeležili več prijav in sicer 109, kar je za dobrih 32% več kot leto poprej, ko smo jih prejeli 82.

Navedena  kazniva  dejanja  so  večinoma  povezana  z verbalnim – psihičnim nasiljem,  objavami fotografij – izsiljevanji in le redko so kot posledico obravnavali  telesne  poškodbe.  V  letošnjem  letu na PU Celje beležijo 50 prijav  sumov  kaznivih  dejanj, ki so povezani z medvrstniškim nasiljem. V nobenem primeru ni šlo za hujše dejanje. Razlogi  za  nasilna dejanja so različni od potrebe po dominantnosti, lahko je  posledica  vzgoje ali videnih vzorcev v družinskem okolju, ali pa zgolj dokazovanje  in  postavljanje pred drugimi. Nasilje lahko izvaja posameznik ali  pa  nasilje  izvaja  skupina  mladoletnikov.  Ne  smemo  zanemariti še dejavnike  tveganja,  kot  so alkohol, prepovedane droge, nasilje v družini itd.  O  vseh  dogodkih  s katerimi je policij seznanjena obvešča pristojne centre  za socialno delo (ne glede ali gre za protipravno ravnanje, kaznivo dejanje ali prekršek ali če dogodek ni v pristojnosti policije). Za tovrstne prekrške obstajajo določene oblike izrekov kazni  kot so opomini, ukori, strožje nadzorstvo nadzorstvenega organa, oddaja v prevzgojni zavod, v kolikor ima mladoletnik denarna sredstva se ga denarno kaznuje  in seveda mladoletniški  zapor, ki ima svoje »celice« tudi v Celju. V določenih primerih so kazensko obravnavali starše, ki so opustili dolžnega ravnanja vzgoje svojega mladoletnika.  V konkretni zadevi je podan sum kaznivega dejanja nepooblaščenega snemanja  in posredovanja posnetega materiala v javnost  ter eno podano prijavo suma kaznivega dejanja razkritja podatkov mladoletnika  ter celo motenja poteka preiskave  z poprejšnjim javnim razkrivanjem podatkov o osebah ki so  s zakonom zaščiteni.

Tabelarni statistični prikaz kaznivih dejanj mladoletnega nasilništva

Neka časa pred to izjavo  je bila podana izjava s strani predstavnice  ravnateljev osnovnih in srednih šol ter predstavnikov učencev in dijakov. Vsi bi se naj trudili v isto smer. Smeri izboljšanja komunikacije,  pogovora o tem kako naj se to zmanjša, že se že ne da izkoreniniti. Izgleda da to gre do ene meje in se potem  ustavi. Več kot ustanovitev akcijskih skupin za koordinacijo zastavljenih ciljev, v kolikor sploh pride do premika se ne doseže, tudi za to ker šole imajo drugačno vlogo in drugačen prijeme ki jih lahko izvaja. Bojim se da se na takšen način, z okornostjo in neučinkovitostjo se daje potuha za tlenje tega medvstniškega nasilja v morebitne ekscesne situacije kot je ta.

Učinkovitost je težko merljiva če je časovno razvlečena na več let, na razne  nivoje, brez da bi se  družba pripravila in prilagodila aktualnemu času.  Včasih si šel na ulico vzgojen sedaj prideš z ulice vzgojen  s strani ulice.  Napačna smer ki je nevarna, ne samo za Celje, Slovenijo ampak za naš normalni način življenja. Družba brez primerno časovno hitrih odgovorov na tovrstne vedenjske odklone v zelo zgodnji fazi formiranja osebnosti   bo postala  »invalidna« družba z deviacijami ki jo sestavljajo in ne skupnost za  izrabo kreativnih spodobnosti posameznikov v njej.

Je še upanje v neko normalnost?

Vane T. Costa

 

 

Mogoče vam bo všeč