PolitikaSlovenijazgodovina

[Izjave] 30. obletnica pekrskih dogodkov

Pred 30 leti na današnji dan so se v Pekrah pri Mariboru zgodili Pekrski dogodki, ki so pokazali, da je slovenski narod pripravljen braniti svojo mlado državo in predstavljajo pomemben mejnik v procesu slovenskega osamosvajanja.

Izjava: Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

Nekaj dni pred pekrskimi dogodki je bilo zahtevano, da se takoj razpustita oba učna centra TO, ki sta začela delovati v Pekrah in na Igu in kjer se je urila prva generacija slovenskih vojakov. Do izpolnitve zahteve ni prišlo, ampak sta bili nemudoma vpoklicani dve protidiverzantski četi, ki sta oba učna centra zavarovali. Napetost se je stopnjevala in dosegla vrelišče 23. maja 1991 po incidentu z dvema izvidnikoma jugo vojske in potem ko je JLA z oklepnimi vozili obkolila učni center TO v Pekrah ter uperila cevi pušk napolnjenih s strelivom proti zgradbi učnega centra. JLA je tudi zahtevala izročitev vseh nabornikov z dokumentacijo, kar je vodstvo učnega centra kategorično zavrnilo. Sledila so pogajanja na občini Maribor, kjer pa so s strani JLA prelomili dano besedo in ugrabili poveljnika pokrajinskega štaba TO. Za izvedbo akcije so uporabili celo vozila z oznako rdečega križa. To je vzbudilo strahovit revolt in odpor Mariborčanov, ki so začeli fizično onemogočati premike enot JLA, tudi tankov in s telesi zaščitili učni center v Pekrah. Tako je žal prišlo tudi do prve žrtve v procesu osamosvojitve Slovenije. Med protesti pri takratni vojašnici vojvode Mišića je 24. maja 1991 pod oklepnikom JLA tragično izgubil življenje Josef Simčik iz Miklavža na Dravskem polju, ki je želel s skupino Mariborčanov preprečiti premike oklepnih vozil iz vojašnice proti učnemu centru.

Izjava: Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Če ne bi bilo poguma, odločnosti in enotnosti vseh, ki so vstali takrat proti agresorski potezi JLA, bi se danes verjetno pogovarjali o drugačnem poteku zgodovine. Za slovensko osamosvojitev so bili dogodki v Pekrah prvi ključni testni preizkus, ki pa ga je slovenski narod zaradi enotnosti uspešno prestal.  V kolikor bi takrat Pekre padle, bi se slovenska osamosvojitev verjetno odvijala drugače. V dneh pred 30 leti sta si namreč nastajajoča slovenska vojska in jugoslovanska armada prvič merili preko puškinih cevi. Bila ja igra živcev in poguma, ki smo jo vzdržali.

Izjava: Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor

Pekrski dogodki so pokazali pravilnost slovenske odločitve, da krene po svoji samostojni in demokratični poti ter so dali jasno vedeti, da slovenski narod z osamosvojitvijo misli resno in da nobena sila ne bo mogla ustaviti slovenskih osamosvojitvenih procesov. Slovenija je uspela obraniti svojo neodvisnost in vzpostaviti oblast na vsem svojem ozemlju ter doseči mednarodno priznanje in se vključiti v mednarodne institucije. V tistem času smo Slovenci enotno in pokončno branili svojo mlado državo in kot narod dokazali, da znamo in zmoremo premagati vse razlike in delitve.

Na predvečer 30. obletnice pekrskih dogodkov je predsednik vlade Janez Janša na koncertu v Mariboru nagovoril zbrane. “Če Mariborčani takrat ne bi zaustavili okrepitev, ki jih je poveljnik 31. korpusa pošiljal v Pekre, potem je veliko vprašanje, ali JLA dejansko ne bi uporabila sile proti slabo oboroženim branilcem. Če Mariborčani ne bi prišli na ulice takrat, ko so v kasarnah v Mariboru tanki prižigali motorje, potem je veliko vprašanje, ali bi lahko takrat situacijo obvladali brez večjih žrtev,” je poudaril predsednik vlade Janez Janša. Dodal je, da so kljub temu žrtve bile.

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika