Kulturapredsedovanje Svetu EU - SLO 2021Slovenijašolstvo in znanje

20 let praznovanja jezikovne in kulturne raznolikosti

Na pobudo Sveta Evrope že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Namenjen je ozaveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti.

Svet Evrope 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k večjezičnosti v prepričanju, da je jezikovna raznolikost pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in je hkrati ključna sestavina bogate kulturne dediščine naše celine.

Namen evropskega dneva jezikov je prebuditi v ljudeh zavest o pomembnosti jezikovnega izobraževanja in vsakega jezika, pa tudi okrepiti spoštovanje do vseh jezikov, ki jih govorijo različni narodi po Evropi, in izboljševati jezikovno zavest. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. To je koristno tudi za zdravje, saj so medicinske študije pokazale, da lahko učenje drugega jezika za nekaj let upočasni pojav demence.

Jezikovno bogastvo Evrope

V članicah Sveta Evrope je 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3 % vseh jezikov na svetu. Po podatkih Unesca je sicer vsaj 6.000 jezikov, ki se govorijo v 43 % sveta, ogroženih. Jeziki imajo približno 50.000 besed ali več. Govorci maternega jezika običajno poznajo od 15.000 do 20.000 besednih družin, vendar jih posamezni govorci običajno uporabljajo le nekaj sto.

Evropska unija ima 24 uradnih jezikov in tri pisave. Poleg tega se v Uniji govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno širijo paleto jezikov v Evropi. Za številna območja v EU je značilna dvojezičnost. Visoka stopnja večjezičnosti je sicer v Luksemburgu, kjer naj bi več kot polovica odraslih govorila vsaj tri tuje jezike. Znanje vsaj treh tujih jezikov je visoko tudi na Finskem (45 %) in v Sloveniji (38 %).

Najstarejši govorjeni indoevropski jezik je litovski, ki je zelo podoben starodavnemu sanskrtu. Ena najtežje izgovorljivih črk na svetu pa naj bi bila češka črka ř – razen za Čehe seveda.

Slovenščina eden od redkih jezikov z dvojino

Slovenski jezik govori približno 2.500.000 govorcev po svetu. Večina živi v Sloveniji, slovenščino pa lahko najpogosteje slišimo še v Italiji in Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem, v Nemčiji, pa tudi v ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji in Južnoafriški republiki.

Številni verjamejo, da je dvojina le slovenska posebnost, a to ne drži. Dvojino v takšni ali drugačni obliki poznajo tudi lužiška srbščina, ki se govori v jugovzhodnem delu Nemčije, kašubščina, ki se govori na severu Poljske, keltska bretonščina, ki je v uporabi na severozahodu Francije, pa tudi sodobna arabščina in hebrejščina.

Dvojína je slovnično število, ki se uporablja poleg ednine in množine in zaznamuje točno dve enoti. Slovenščina je tako izjemna, saj z dvojino že v svoji slovnici vzpostavlja in ohranja razmerje dveh, kar je posebno človeško razmerje. Ali kot pravi slovenski pesnik Boris A. Novak, je »[m]ed ednino samote in množino hrupne množice […] slovenščina ohranila otok intime, kjer dve samoti šepetata druga drugi, zaščiteni s sámo slovnico jezika«.

Slovenščina ima kar 48 narečij in govorov, kar je resnično veliko za jezik, ki se govori na tako majhnem območju. Narečja se med seboj močno razlikujejo, združena pa so v osem narečnih skupin: dolenjsko, gorenjsko, koroško, primorsko, štajersko, panonsko, rovtarsko in kočevsko.

Digitalna platforma Europe Readr

Slovenija je vodilni kulturni in promocijski projekt slovenskega predsedovanja izbrala prav na jezikovnem področju. Digitalna platforma Europe Readr ponuja brezplačen dostop do izbora 27 knjig evropskih avtorjev, ki vključuje romane, kratke zgodbe, poezijo, eseje in stripe. Vsaka država članica je zastopana z enim književnim delom v izvirnem in angleškem jeziku. Osrednja tema je prihodnost bivanja, zato knjige bralcem približujejo pomembna družbena vprašanja in jih spodbujajo, da razmišljajo o tem, v kakšnem svetu bi radi živeli.

Platforma Europe Readr je z raznovrstnim programom dogodkov, ki jih v 27 državah po vsem svetu organizira mreža nacionalnih kulturnih inštitutov Evropske unije (EUNIC) v sodelovanju z lokalnimi partnerji, oživela tudi v obliki javnih prostorov, namenjenih branju in izmenjavi zamisli o prihodnosti. Takšna vključenost lokalnih skupnosti je dragocen prispevek k pospeševanju bralne kulture in kritičnega mišljenja ter evropske identitete in enotne podobe Unije v svetu.

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/20-let-praznovanja-jezikovne-in-kulturne-raznolikosti/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=20+let+praznovanja+jezikovne+in+kulturne+raznolikosti

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura