Foto: Simbolična
LokalnoSlovenijaV fokusu

Znane ugotovitve strokovnega nadzora nad delom policistov v primeru kršitev javnega reda in miru pred Državnim zborom

Potem ko je policija med 5. in 7. julijem 2021 obravnavala več prijav zaradi ponižujočih ravnanj in groženj na škodo nekaterih poslancev Državnega zbora RS, je generalni direktor policije dr. Anton Olaj odredil strokovni nadzor nad delom policistov Policijske uprave Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito. Iz poročila o nadzoru izhaja, da so bile ugotovljene določene nepravilnosti pri delu policistov.

Za nadzor pooblaščeni uslužbenci Generalne policijske uprave: Službe generalnega direktorja policije in Uprave uniformirane policije so ugotovili nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti Policijske uprave Ljubljana. Kot so ugotovili, ta v konkretnih okoliščinah, povezanih s protesti 5., 6. in 7. julija 2021 v Ljubljani, ni v zadostni meri opravila svojih nalog usmerjanja in usklajevanja dela območnih policijskih postaj. Ni jim dajala strokovnih pojasnil, nadzirala njihovega dela in jim zagotavljala strokovne pomoči.

Sektor uniformirane policije na PU Ljubljana v konkretnih primerih ni dovolj spremljal, analiziral, proučeval in ocenjeval varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela ter uporabe pooblastil pri vzdrževanju javnega reda, zagotavljanju osebne varnosti in varovanju premoženja. Prav tako ni pripravil načrta varovanja niti ocene tveganja, ki je sestavni del načrta. Posledično v pripravljalni fazi za varovanje ni bilo predvidenega večjega števila policistov, ni bil dorečen način ukrepanja policistov, prav tako ni bilo neposrednega vodenja varovanja na kraju. Ugotovljena je bila tudi pomanjkljiva in premalo učinkovita komunikacija med policijsko upravo in Centrom za varovanje in zaščito.

Za odpravo navedenih pomanjkljivosti in izboljšanje organizacije dela je bila policijskima enotama naložena izvedba določenih ukrepov, sprožen pa je tudi postopek ugotavljanja odgovornosti, ki še poteka.

Vir: Policija

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno