Foto: DRSI
GospodarstvoLokalnoV fokusu

»Zelena luč« za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko

Potem ko so na direkciji za infrastrukturo gradbeno dovoljenje za projekt ureditve vozlišča in železniške postaje v Pragerskem pričakovali že marca, ko je bil potrjen evropski denar, je bilo slednje pred dnevi vendarle izdano. Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, je namreč na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal, da bodo z deli pričeli nemudoma.

Pogodbeni rok za izvedbo del je 25 mesecev od uvedbe v delo

Za 89 milijonov evrov vreden projekt je že nekaj časa zagotovljenih 40 milijonov evrov evropskih sredstev, a se je dolgo zapletalo pri izdaji okoljevarstvenega soglasja, zaradi česar so se krajani celo povezali v civilno iniciativo, saj so se bali, da bi lahko bila zaradi počasnosti postopkov sredstva ogrožena. Pogodbo za izvedbo del z družbo Riko v vrednosti 63,2 milijona evrov, po kateri bi z deli morali začeti do konca lanskega junija, so po navajanju STA podpisali že leta 2019. Pogodbeni rok za izvedbo del je sicer 25 mesecev od uvedbe v delo.

Direkcija za infrastrukturo je maja lani oddala dopolnjeno vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki jo je takrat zahteval Arso. V njej so bili med drugim rezultati analize zemljine na območju vozlišča Pragersko, iz katerih je bilo razvidno, da ta ne predstavlja nevarnega odpadka.

Arso postopek ustavil po uradni dolžnosti

Ob progi na kraku Pragersko-Zidani Most naj bi namreč v času gradnje nastalo približno 180.000 kubičnih metrov izkopnega materiala in tudi približno 1500 kubičnih metrov zemeljskega izkopa z lastnostmi nevarnega odpadka, kar predstavlja manj kot odstotek vsega izkopanega materiala. Arso je nato postopek presoje vplivov na okolje zaključil s sklepom o ustavitvi, saj so ugotovili, da ta za načrtovani poseg, glede na določila spremenjene uredbe o posegih v okolje, ni več potrebna. Ne gre namreč za gradnjo nove daljinske železniške proge mednarodnega ali nacionalnega pomena, prav tako ne za nadgradnjo ali rekonstrukcijo v dolžini več kot 15 kilometrov, kar pa pomeni, da presoja vplivov ni potrebna, zato je Arso postopek ustavil po uradni dolžnosti.

Olajšanje vsakodnevnega življenja krajanov

Projekt je pomemben zlasti za modernizacijo železniškega omrežja, saj gre za še zadnji odsek, kjer lahko vozijo le vlaki z osno obremenitvijo do 20 ton, zaradi česar že končana elektrifikacija proge Pragersko-Hodoš ostaja neizkoriščena. Hkrati pa je pomemben tudi za krajane Pragerskega, saj bo na novo uredil železniško postajo, z gradnjo cestnega podvoza pod precej obremenjenim železniškim vozliščem pa olajšal tudi njihovo vsakodnevno življenje.

(uredništvo)

Mogoče vam bo všeč