Foto: Arhiv
Dogodki in prireditveLokalnoV fokusu

Zaključen postopek ugotavljanja odgovornosti strokovnih nadzorov: Trije policisti prejeli pisno opozorilo

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj je konec junija ter v juliju 2021 odredil dva strokovna nadzora in sicer strokovni nadzor na PU Ljubljana v zvezi z varovanjem neorganiziranega javnega shoda 25. junija 2021 in strokovni nadzor nad delom policistov PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito v primeru kršitev javnega reda in miru pred državnim zborom med 5. in 7. julijem 2021.Z ugotovitvami obeh nadzorov so javnost že seznanili (sporočili sta dostopni na spletni strani Policija.si), napovedali pa so, da se tudi ugotavlja morebitna odgovornost vpletenih.

V tej zvezi je generalni direktor policije sprejel odločitev, da zoper tri javne uslužbence na PU Ljubljana, v dveh različnih primerih, izda pisno opozorilo pred redno odpovedjo o zaposlitvi zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi.

Namen nadzora je ugotavljanje skladnosti dela s predpisi in če so ugotovljene napake, odpravljanje le-teh zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti dela ter ugotavljanje odgovornosti zanje. Gre za postopke, ki so bili opravljeni enako, kot v vseh ostalih primerih v preteklosti. V letu 2021 je bilo v obdobju od 1. januarja 2021 do 4. avgusta 2021 za uslužbence Policije izdanih 24 delovnopravnih ukrepov – opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi (PZ). V letu 2020 je bilo izdanih 34 opozoril pred redno odpovedjo PZ, v letu 2019 izdanih 48 opozoril pred redno odpovedjo PZ in v letu 2018 izdanih 42 opozoril pred redno odpovedjo PZ.

Zatrjevanja, ki jih je mogoče zaslediti v javnosti in se povezujejo z nadzori in izvedenimi ukrepi, ki namigujejo na “politizacijo policije”, pa kategorično zavračajo.

Vir: Policija

Mogoče vam bo všeč