Foto: MO Celje
LokalnoprometV fokusuŽivljenje

Začetek sanacije drugega odseka Teharske ceste, tudi zaradi dobrega dela vlade pri pridobivanju evropskih sredstev

Na Mestni občini Celje se zavedajo, da je Teharska cesta v zelo slabem stanju, zato so letos pred poletjem sanirali 170 metrov dolg odsek ceste od Kitajske restavracije do križišča pri trgovini Mercator, v teh dneh so začeli s sanacijo drugega, 400 metrov dolgega odseka do podjetja Steklar, d. o. o. Do predvidoma sredine tega meseca bodo cestišče preplastili in s tem tudi na tem odseku omogočili udobnejšo in varnejšo vožnjo. Sanacija se opravlja v okviru vzdrževalnih del javnega podjetja Vodovod – kanalizacija, stala pa bo (skupaj s sanacijo prvega odseka) okoli 80.000 evrov. Za izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje VOC Celje, d. o. o.

Na odseku Teharske ceste od podjetja Steklar, d. o. o., do Kolškove ulice pa v teh dneh zaključujemo z izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije. Gre za projekt, ki ga izvajajo v sklopu aglomeracij. Kot je znano, Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujejo v skupnem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje (Dogovor za razvoj regij 2), pri čemer je Mestna občina Celje nosilna občina. Samo v Celju bodo s pomočjo evropskih in državnih sredstev zgradili 15.405 metra kanalizacijskega omrežja in 12 črpališč za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda. S tem bo presežena sprejemljiva stopnja priključenosti (98 odstotka) na javno kanalizacijsko omrežje, ki jo nalagajo zahteve iz evropske direktive, in bo skoraj doseženo zahtevano, 100 odstotno priključenost. Dela se v sklopih izvajajo na različnih koncih vzhodnega dela Celja.

V kratkoročnem obdobju nameravajo postopoma začeti s celovito rekonstrukcijo Teharske ceste, ki bo zelo velik finančni zalogaj. Zaradi izvedbe nujno potrebnih križanj z načrtovanimi glavnimi meteornimi kolektorji za odvodnjavanje zalednih padavinskih vod širšega območja nad Popovičevo cesto, bo celoten projekt stal okoli 4,5 milijona evrov. V načrtu imajo tudi izgradnjo novega mostu pri nekdanjem Topru, ki se bo nivojsko ustrezno navezal na Teharsko cesto in bo izboljšal poplavno varnost gorvodnega odseka Voglajne. Pri mostu, kjer je zdaj križišče, bodo varnost in pretočnost prometa izboljšali z izgradnjo krožišča.

Znano je da je vlada ob svojem nastopa sama pozvala občine oziroma njihove strokovne službe, da v najkrajšem času sestavijo seznam prioritetnih infrastrukturnih projektov za katere je potrebno črpanje evropskih sredstev. Tisti najbolj ekspeditivne, so že nekaj postorile ali prav v tem času pridobljena sredstva spreminjajo v koristno dobro za vse občane.

To za kar so občine prej potrebovale več let, so v času sedanje aktualne vlade dobile v dobrem letu. Tudi zaradi tega je opazna povsem drugačna dinamika pri tem in pri marsičem kar je povezano s sodelovanjem z vladnimi službami.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno