PolitikaSlovenijaTwitter novice

[Za otroke gre!] Ustavno sodišče naj zaščiti pravico otroka in ne v škodo otroka.

Kvorum je bil izpolnjen, saj je zakon zavrnilo 23,03 % vseh volilnih upravičencev. Vsebina, o kateri bo Ustavno sodišče odločalo v zadevah št. U-I-486/20 in U-I-469/20, je torej že prestala najvišje demokratične teste na treh zakonodajnih referendumih ter najvišje pravne teste na Ustavnem sodišču. V vseh teh referendumskih postopkih je sodelovala Koalicija „Za otroke gre!“ oziroma njeni predhodnici Civilna iniciativa za družino in pravice otrok (2009–2012) ter referendumska pobuda za razpis referenduma s prvopodpisanim Dominikom Frelihom z Bleda. Podpisana sovoditelja Koalicije „Za otroke gre!“ zato meniva, da je najina moralna in državljanska dolžnost do volivk in volivcev, da se na ustavne sodnike in sodnice obrneva s pismom, v katerem želiva predstaviti stališča, ki jih je na treh družinskih referendumih podprlo skupaj 1.085.275 glasov,” sporočata Metka Zevnik in Aleš Primc. 

Danes, 6. 5. 2021, ob 11.30, se je pred Ustavnim sodiščem RS, Beethovnova 10, Ljubljana pričela tiskovna konferenca Koalicije “Za otroke gre!” Metka Zevnik in Aleš Primc, sovoditeljev Koalicije “Za otroke gre!”, kjer je bilo predstavljeno pismo ustavnim sodnicam in sodnikom ter peticija ob odločanju v dveh ustavnih presojah (št. zadev U-I-486/20 in U-I-469/20), katerih namen je poteptati temeljne pravice otroka do mame in očeta ter razveljaviti referendumsko voljo 1.085.275 glasov na treh družinskih referendumih v letih 2001, 2012 in 2015. Po tiskovni konferenci bosta sovoditelja Koalicije “Za otroke gre!” predala pisma za ustavne sodnice in sodnike v vložišču Ustavnega sodišča RS. Danes začenjamo tudi z zbiranjem podpisov peticije: Ustavno sodišče naj zavaruje pravico otroka do mame in očeta na spletni povezavi: https://24kul.si/ustavno-sodisce-naj-zasciti-pravico-otroka-do-mame-in-oceta.

Pismo z naslovom “Ustavno sodišče naj zavaruje največje koristi otrok” se glasi: “Aleš Primc in Metka Zevnik v imenu Koalicije “Za otroke gre!”, ki je naslednica Civilne iniciative za družino in pravice otrok (2009–2012) ter referendumske pobude za razpis referenduma s prvopodpisanim Dominikom Frelihom z Bleda (2001), se na ustavne sodnice in sodnike obračava s pismom, v katerem želiva predstaviti relevantne vidike pri odločanju Ustavnega sodišča v zadevah št. U-I-486/20 in U-I-469/20. Zadevi sta vezani na trikratni zakonodajni postopek, v katerem je na treh zakonodajnih referendumih odločilo ljudstvo kot najvišji zakonodajalec Republike Slovenije. Uvodoma poudarjava, da je bila Koalicija „Za otroke gre!“ oziroma njeni navedeni predhodnici trikrat pobudnica zakonodajnega referenduma, in sicer: 1. Zakonodajnega referenduma o Zakonu o zdravljenju neplodnosti in o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (17. 6.2001), 2. Zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku (25. 3. 2012) ter 3. Zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (20. 12. 2015).

Za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je Referendumska pobuda za razpis referenduma s prvopodpisanim Dominikom Frelihom z Bleda zbrala 2200 podpisov (namesto tedaj potrebnih 200 podpisov) za začetek zbiranja overjenih podpisov na upravnih enotah. Referendum je bil nato razpisan na formalno pobudo poslank in poslancev. Na družinskem referendumu 17. 6. 2001 je glasovalo skupaj 567.878 volivcev (35,66 % vseh volilnih upravičencev). Sporni zakon, ki bi otroke, spočete v postopkih zdravljenja neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, prikrajšal za očeta, je zavrnilo 410.856 (72,36 %) volivcev. Za zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku je Civilna iniciativa najprej v Državni zbor vložila 32.168 podpisov državljank in državljanov za začetek zbiranja podpisov na upravnih enotah ter nato 42.000 overjenih podpisov. Po vložitvi podpisov je Državni zbor sprejel sklep z zahtevo, naj Ustavno sodišče presodi, ali bi zaradi odložitve uveljavitve in zaradi zavrnitve Družinskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: DZ) na referendumu lahko nastale protiustavne posledice.

Ustavno sodišče je dovolilo referendum: Sporno spremembo Zakona je zavrnilo 394.482 (63,51 %) volivcev
V postopku, v katerem je svoje stališče posredovala tudi Civilna iniciativa za družine in pravice otrok, je Ustavno sodišče odločilo z odločbo št. U-II-3/11-22 z dne 8. 12. 2011, s katero je dovolilo referendum. Na družinskem referendumu 25. 3. 2012 je glasovalo skupaj 518.207 volivcev (30,31 % vseh volilnih upravičencev). Sporni Družinski zakonik je zavrnilo 279.937 (54.55%) volivcev. Za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je Koalicija „Za otroke gre!“ najprej v Državni zbor vložila več kot 80.000 podpisov državljank in državljanov. Predsednik Državnega zbora je razpisal rok za zbiranje podpisov, a je Državni zbor še pred iztekom roka, in sicer že po treh dneh, sprejel Sklep o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s čimer je bilo zbiranje podpisov na upravnih enotah zaustavljeno. Spodaj podpisana pobudnika referenduma sva nato sprožila spor na Ustavnem sodišču, v katerem je Ustavno sodišče odločilo z odločbo št. U-II-1/15-20 z dne 28. 9. 2015, s katero je dovolilo referendum. Na družinskem referendumu 20. 12. 2015 je glasovalo skupaj 623.541 volivcev (36,38 % vseh volilnih upravičencev).

vir:Nova24TV

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika