LokalnoSlovenija

Za Splošno bolnišnico Murska Sobota lansko leto eno najzahtevnejših, a poslovno uspešno

Tudi Splošno bolnišnico Murska Sobota je v lanskem letu zaznamovala epidemija novega korona virusa, tako da so morali korenito spremeniti način dela in ustaviti ne nujne bolnišnične dejavnosti. Glede na število postelj so bili najbolj obremenjena bolnišnicami s covid bolniki v državi. Prihodki so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 27 odstotkov, tako da jim je ostalo 3,5 milijona evrov oziroma 2,7 milijona evrov, če se ne upošteva enkratna pomoč v višini dobrih 820 tisoč evrov, ki so jo prejeli za pokrivanje zapadlih obveznosti. Presežek bodo namenili za pokrivanje izgub iz preteklih let, stroške amortizacije opreme za covid bolnike ter za spremembo sedmih covid con vrnjene nazaj v običajne bolnišnične enote.

Kot je po seji Sveta zavoda te bolnišnice povedala predsednica Suzana Šuklar, so poročilo z manjšimi pripombami potrdili, vodstvu pa naložili, da pripravi revizijo poslovanja za leto 2020 najpozneje do polletnega poročila, ker je pretekla leta ni bilo, saj so v svetu zavoda tudi novi člani in ker bodo sodelovali z novim vodstvom.

»Poudariti želim veliko profesionalno in strokovno delo zaposlenih s covid bolniki, saj je delo na teh oddelkih specifično in zelo težavno zaradi zaščitne opreme, še posebno v skafandrih, ki zelo obremenjujejo vsakodnevna, tudi osebna opravila. Da je zdravljenje teh bolnikov res zahtevno, dokazuje tudi visoko ovrednotenje tega dela. Tako kot pri vsaki stvari pa je tudi tu nekaj dobrega, saj v enoti, kjer se zdravijo covid bolniki, zaradi maksimalne zaščitne opreme, skafandrov, ni prenosov okužbe,« pa je po seji sveta povedal direktor bolnišnice Bojan Korošec.

Bolnišnica je imela lani nekaj manj kot 74,5 milijona evrov prihodkov in slabih 71 milijonov evrov odhodkov. Zaradi epidemije covida-19 so zaposlenim plačali dobrih 6,7 milijona evrov dodatkov. Nepokrita kumulativna izguba iz preteklih let je bila konec leta 2020 tako 507 tisoč evrov, ki jo bodo poskušali s pozitivnim poslovanje pokrivati v prihodnjih letih.

Likvidnostno stanje bolnišnice se je v letu 2020 nekoliko izboljšalo. Na začetku leta so bile zapadle obveznosti do dobaviteljev 4,7 milijona, konec leta pa 4,5 milijona evrov. Bolnišnica plačuje zapadle obveznosti do dobaviteljev z zamudo od 60 do 90 dni.

Med epidemijo novega korona virusa so obravnavali le paciente s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, tudi njihovo število so morali zmanjšati zaradi zračenja, razkuževanja ter preprečevanja stikov. Čeprav je bila predvidena možnost plačila pri preseganju nekaterih programov, iz omenjenih razlogov tega za razliko od prejšnjih let v tej bolnišnici niso mogli uresničiti.

Kljub temu pa so uspeli opraviti 127.000 ambulantnih pregledov, kar je v primerjavi z letom 2019 81 odstotkov, hospitalizirali pa 14.400 pacientov, kar so glede na leto prej dosegli celo za odstotek večji obseg pregledov, kljub Corona krizi.

V septembru 2020 so postali covid bolnišnica, pri čemer so hitro prilagajali število postelj, saj so v kratkem času zdravili povprečno 150 covid bolnikov, od tega na oddelku za intenzivno terapijo povprečno 20. Lani so zdravili 733 bolnikov s covidom-19 na kar sedmih oddelkih in zanje povprečno namenili med 35 in 38 odstotki vseh postelj.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno