PolitikaSlovenijaV fokusuŽivljenje

Vlada zagotovila 1100 novih mest v domovih za starejše

Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministrstva pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja. S ciljem čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše občane, je ministrstvo zagotovilo dodatna proračunska sredstva in podelilo nove koncesije. V Uradnem listu (številka 100/2021), z dne 24. 6. 2021, je objavljen Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za okvirno 1100 mest. Zaradi povečanih potreb po domskem varstvu starejših je ministrstvo od nastopa ministra Cigler Kralja pospešilo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše. Marca letos so bile z odločbo podeljene koncesije za 1285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje Slovenije, v proračunih za letošnje in prihodnje leto je ministrstvo zagotovilo 30 milijonov evrov za investicije v domove za starejše, zagotovljenih je 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa tudi načrtujemo sredstva višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Delo na ministrstvu tudi v bodoče ostaja usmerjeno k doseganju kvalitetnejše in celovitejše oskrbe starejših. Po 15 letih so bili realizirani prvi pomembni koraki na področju prostorske in tudi kadrovske stiske.Razpis za koncesije za 1100 novih mest

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti do 1. 10. 2020. Krajevno območje ni zamejeno, koncesije se razpisujejo za območje Republike Slovenije.

Kriteriji in merila pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije so pokritosti potreb po upravnih enotah, lokacija objekta, kakovost predloženega programa izvajanja storitev, izdano pravnomočno gradbeno dovoljenja za objekt v katerem se bo izvajala koncesija ter cena storitve.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika