Foto: Pixabay
GospodarstvoLokalnoV fokusu

Vlada namenja veliko finančnih sredstev skozi Službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Energetska obnova javnih objektov v Mariboru

Mestna občina Maribor je v sklopu javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva celovito energetsko obnovila 14 javnih objektov in zanje pridobila nepovratna sredstva kohezije. Za celovito energetsko prenovo objektov je 50,1 % sredstev prispeval zasebni partner, 40 % sredstev je bilo pridobljenih v okviru kohezijskih sredstev, 9,9 % sredstev je prispevala Mestna občina Maribor.Energap je sodelovala v postopku priprave dokumentacije, pridobitve kohezijskih sredstev in nadzora izvedbe investicije. V naslednjih 15 letih bo Energap spremljala izvajanje koncesije in doseganje načrtovanih prihrankov.

Evropska sredstva tudi za obrtno cono Kidričevo

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Obrtna cona Kidričevo«. Za 4,7 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Kidričevo v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 2,1 milijona evrov.Občina bo v okviru projekta uredila in razširila industrijsko območje z obrtno cono Kidričevo. Zagotovila bo vso nujno potrebno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, vključno s priključki na zahodno obvoznico Kidričevo. Opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo bo omogočila normalno delovanje in razvoj obstoječih podjetij, ki so pomembni zaposlovalci v regiji. Sodobno logistično okolje bo privabilo tudi nove investitorje.

Vir: Mestna občina Maribor

Mogoče vam bo všeč