Gospodarstvopredsedovanje Svetu EU - SLO 2021tehnologijaV fokusu

Vključevanje podjetniških inovacij za pospešitev digitalne preobrazbe

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sodeloval na konferenci Pot v Adis: Vključevanje podjetniških inovacij za pospešitev digitalne preobrazbe, ki jo je organizirala Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU).

Tema tokratnega srečanja je bila pospešitev digitalne preobrazbe s pomočjo podjetništva, ki temelji na inovativnosti. Srečanje sicer sodi v sklop več dogodkov izvedenih pred Konferenco o razvoju telekomunikacij (WTDC-21), ki bo potekalo predvidoma junija 2022 v Adis Abebi. Minister Koritnik je na konferenci nastopil v panelih na temo izgradnje ekosistema za podjetniško usmerjene inovacije za pospešitev digitalne preobrazbe.Kot je dejal Koritnik, inovacije ustvarjajo priložnosti. »Podjetniki ter mala in srednja podjetja (MSP) so pomemben vir gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in inovacij, zlasti ko gre za tehnologije, kot so veliki podatki, 5G, računalništvo v oblaku, internet stvari in umetna inteligenca.« Dodal je še, da naj bi v skladu s cilji digitalnega kompasa do leta 2030 tri od štirih podjetij uporabljala storitve računalništva v oblaku, velike podatke in umetno inteligenco.Izpostavil je še, da bi vse ustrezne platforme EU, kot so mreža evropskih centrov za digitalne inovacije, evropska platforma za sodelovanje grozdov, evropska podjetniška mreža in Start up Europe, morale podpirati MSP v svojih ekosistemih pri sprejemanju poslovnih modelov in inovativnih rešitev, ki temeljijo na podatkih. »Naš cilj je povečati konkurenčnost in inovativni potencial MSP«, je dejal Koritnik in poudaril pomembnost partnerstev in sodelovanja, vključevanja MSP v industrijske platforme in grozde na ravni EU, njihovo vlogo v industrijskih zavezništvih ter njihovo zmogljivost (tehnološko, operativno in na znanju temelječo) v procesu inovacij in prehoda na nove tehnologije.

Na vprašanje o vlogi EU pri podpori sodelovanja s podjetniki in razvoju ugodnejšega okolja za pospeševanje digitalnega razvoja je minister za javno upravo pojasnil, da je ena glavnih prednostnih nalog Slovenije v času predsedovanja EU oživitev evropskega gospodarstva na podlagi digitalnega in zelenega prehoda. »Načrti za oživitev in odpornost so eden od najpomembnejših instrumentov za pospešitev digitalnega prehoda naših gospodarstev. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za njihovo čimprejšnje izvajanje,« je še poudaril minister.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč