IntervjuLokalnoTurizemV fokusuVideo

(video) Zagon slovenskega turizma: Pomembne bodo nove strategije in dobro sodelovanje

Štajerska turistična zveza v svojem članstvu vključuje več kot 50 turističnih društev iz območja Spodnjega in Zgornjega Podravja. Ta turistična organizacija deluje v glavnem s prostovoljnim delom njenih članov, katerih šteje več kot 6.000. Konec letošnjega leta bodo obeležili že 15 let delovanja.

Zavedajo se pomena povezovanja in usklajevanja. Vse to uresničujejo s sodelovanjem vseh treh stebrov, ki tvorijo turistično destinacijo na regionalnem nivoju Štajerske, vključno z Mestno občino Maribor, sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije in občinskimi, medobčinskimi turističnimi zvezami ter turističnimi društvi Štajerske. V tem okviru bo tudi v bodoče Štajerska turistična zveza v Regionalni turistični destinaciji Štajerske skupaj z občinami in turističnim gospodarstvom oblikovala razvoj turizma na tem območju.

Foto: Arhiv 2018

Turistična dejavnost je v času epidemije skoraj v popolnem mirovanju. Pri Štajerski turistični zvezi se zavedajo, da okrevanje te panoge ne bo enostavno, zato so aktivnosti v smislu načrtovanja strategij delovanja turističnih panog v bodoče usmerili v nove ponudbe. Opravili so veliko izobraževanj in razgovorov na daljavo tako s slovenskimi turističnimi organizacijami ter člani turističnih društev iz Štajerske regije. 

Foto: Arhiv 2019

Mogoče vam bo všeč

Več v:Intervju