koronavirusV fokusuVideo

(video) Ukc Maribor do novih prostorov za kožne in spolne bolezni

Univerzitetni klinični center Maribor ima nove prostore Oddelka za kožne in spolne bolezni, ki od 12. 4. 2021 dalje deluje na novi lokaciji 3. nadstropje stavbe številka 3.

Video izjavi sta podala prim. mag. Bogomir Marko, dr. med. ( predstojnik Oddelka za kožne in spolne bolezni) in Zdenka Špindler, dipl. m. s. ( strokovna vodja zdravstvene nege Oddelka za kožne in spolne bolezni).

Covid razmere, kako je s tretjim valom, hospitalizacijami, strukture pacientov ter poteki zdravljenja sta v video izjavi podali doc. dr. Nina Gorišek Miksić ( predstojnica Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja) in Lea Horvat, srednja medicinska sestra v negovalni enoti ( Klinika za ORL, CVK in MFK, trenutno pa covid oddelek).

V Ukc Maribor so za obdobje 6. 4. 2021 – 15. 4. 2021 podali naslednje podatke o številu Covid pacientov. Število vseh hospitaliziranih Covid bolnikov znaša 115 – od tega je na intenzivnem zdravljenju 31 pacientov, na akutnem oddelku pa 84 pacientov.

Graf: Ukc Mb

Vir: Ukc Maribor

Mogoče vam bo všeč