Foto: Policija
EvropaSlovenijaV fokusuVideo

(video) Slovenskim policistom bo pri varovanju meje pomagalo 21 kolegov iz tujine

Tuji policisti kot dobrodošla pomoč slovenski policiji

Slovenija se trenutno srečuje z varnostnimi razmerami, ki predstavljajo izjemno obremenitev za delo policije. Na eni strani s povečanimi nezakonitimi prehodi, za katere v pričakovanju lepšega vremena obstaja velika verjetnost, da se bodo še okrepili, na drugi še z epidemijo Covida-19. Obe situaciji zahtevata večjo prisotnost policistov, tako na meji kot v notranjosti države, kar pa je ob trenutni kadrovski zasedenosti policije težko zagotoviti. Poleg tega se bliža predsedovanje Slovenije Svetu EU, v katerega je slovenska policija tesno vpeta in bo imela v zvezi s tem številne dodatne naloge. Da bi lahko zagotovili optimalno varnost vseh prebivalcev Slovenije, je zato pomoč tujih policistov izjemno dobrodošla, med drugim pa bo tudi nekoliko razbremenila izjemno obremenjene slovenske policistke in policiste.

Foto: Policija

Slovenskim policistom bo pri varovanju schengenske meje pomagalo 21 kolegov iz Poljske, Litve in Estonije

V Slovenijo je prišlo več kontingentov tujih policistov, in sicer iz Poljske 10 (9 policistov in 1 policistka), iz Litve 6 (4 policisti in 2 policistki) ter iz Estonije 5 (4 policisti in 1 policistka). Policisti bodo naloge opravljali na območju Policijske uprave Novo mesto, in sicer na policijskih postajah Krško, Brežice, Metlika in Črnomelj. Tuji policisti bodo pri nas službovali od najmanj 30 dni do največ 6 mesecev, odvisno od operativnih razmer na terenu in dogovorov s posameznimi državami. (video nagovor generalnega direktorja Policije ):

Delo tujih policistov v Sloveniji omogoča sklep sveta EU o poglobitvi čezmejnega sodelovanja

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi 17. člena Sklepa Sveta 2008/615/PNZ s 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, zaprosilo notranja ministrstva držav članic za pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov na zunanji schengenski meji. Z državami članicami, ki so se prošnji odzvale, so bili usklajeni in sklenjeni Memorandumi o soglasju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in posameznimi državami članicami EU o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško.

Gostujoči policisti bodo opravljali naloge in pooblastila v skladu s predpisi Republike Slovenije ter pod nadzorom in v navzočnosti slovenskih policistov

Skupno ukrepanje vodi slovenska policija. Pred začetkom dela tujih policistov v Sloveniji so bili organizirani uvodni sestanki in usposabljanja tujih policistov, na katerih so se seznanili s trenutno situacijo na področju varovanja zunanje schengenske meje ter poučili o njihovih pravicah in dolžnostih, pooblastilih ( pravnih podlagah in načinih izvajanja posameznih policijskih pooblastil) in drugih podrobnostih.

Foto: Policija

Problematika nezakonitih migracij v prvih štirih mesecih letošnjega leta

V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2021 je bilo obravnavanih 1.642 ilegalnih prehodov državne meje. Največ ilegalnih prehodov je obravnavala PU Koper, in sicer polovico vseh. Nedovoljene migracije se očitno preusmerjajo, saj se je obseg povečal na PU Maribor in zmanjšal na območju PU Novo mesto in PU Ljubljana. V prvih štirih letošnjih mesecih so policisti obravnavali 206 primerov izmikanja mejni kontroli. Število je skoraj enkrat večje od lanskoletnih 144 obravnavanih tujcev, ki so se skušali izmakniti mejni kontroli. Od tujih varnostnih organov so sprejeli 44 oseb, med katerimi je bilo deset državljanov Slovenije. Tujim varnostnim organom pa so izročili 970 tujcev.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa