Foto: KPV
LokalnoPolitikaV fokusuVideo

(VIDEO) Ob zaključku obiska Vlade Republike Slovenije v Podravju veliko pobud in pohval

Vlada Republike Slovenije je včerajšnji regijski obisk zaključila s srečanjem predsednika vlade in članov vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v Podravski regiji. Srečanje je vodil predsednik vlade Janez Janša, ki je že uvodoma izpostavil beg možganov in demografsko sliko Podravja: »Ko govorimo o razvoju, moramo govoriti o razvoju, ki ohranja mlade doma, še posebej izobražene.« (VIDEO)

Spregovoril je tudi o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, za katerega pričakujemo, da bo jutri ob obisku Evropske komisije pri nas, potrjen. “Razpoložljivost velikih sredstev na začetku okrevanja poudarjam, ker bodo šla sredstva tja, kjer bodo pripravljeni programi,” je dejal in dodal, da potencial regije očitno prepoznava tujina, saj je regija po tujih naložbah druga v Sloveniji.

Janez Poklukar: Investicije in izobraževanje kadra ključni prioriteti na področju zdravstva

Odziv sodelujočih predstavnikov regije je bil zelo dober, številne pobude in predlogi pa nakazujejo izzive, s katerimi se soočajo pri življenju v regijah. Zaradi epidemije je zdravstvo seveda v središču pozornosti. Direktor Zdravstvenega Doma Maribor Jernej Završnik je pozval vlado, naj spremeni obstoječe stanje, po katerem je na podlagi predlaganega zakona o investicijah v zdravstvo primarnemu zdravstvu namenjeno le 50 milijonov evrov. Minister Janez Poklukar je zagotovil, da se vlada s to zadevo že ukvarja in si prizadeva za spremembo situacije. Ob tem je pohvalil delovanje in organiziranost ZD Maribor, ki je drugi največji zdravstveni dom v državi. Minister je tudi povedal, da je bila sprejeta dokončna odločitev glede vzpostavitve urgentnega centra na Ptuju, napovedal pa je tudi nove prostore za Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ima sedež v Mariboru. Več v VIDEO izjavi:

Simona Kustec: Z vidika znanosti je regija vrhunska, a modernizacija in poprava krivic v regiji je nujna

Beg možganov je eden večjih izzivov regije, je ugotavljalo kar nekaj sogovornikov zapored. Izpostavili so dolgoletno zanemarjanje regije v preteklih desetletjih (izpostavljeno je bilo dejstvo, da v Podravju nima sedeža noben nacionalni inštitut), predstavniki zasebnih visokošolskih zavodov so pozivali predvsem k izenačitvi pogojev zasebnih in javnih zavodov.

Ministrica Simona Kustec je v odzivu povedala, da se država z rdečo nitjo vseh pobud in izpostavljenih težav na sistemski ravni že ukvarja: pripravlja se nov zakon o visokem šolstvu, finalizira se delovna verzija strategije razvoja visokega šolstva za naslednjih 10 let, strategija raziskovanja in inovacijske dejavnosti bo sprejeta v naslednjih tednih, prejšnji teden pa je vlada že potrdila zakon s tega področja. Oglejte si zanimivo VIDEO izjavo:

Po 10 letih je bil pripravljen razpis za sofinanciranje investicij v šolah in vrtcih. Ker je bil odziv izjemen in bi do sredstev na razpisu lahko prišla samo tretjina prosilcev je ministrica napovedala, da bo vlada še v juliju zagotovila pravno podlago, ki bo omogočala podporo projektov vsem, ki so se prijavili na razpis.

Ministrica je tudi omenila, da je bil Gimnaziji Ormož po dolgih letih omogočen program zdravstveni tehnik, kar bo zagotovo omililo kadrovsko stisko v regiji na tem področju, okrepljeno zagotavljanje sredstev za zdravstveni kader na vseh nivojih izobraževalnega sistema pa je napovedal tudi minister Poklukar.

Zdravko Počivalšek: V okviru mehanizma za Podravsko regijo bomo financirali projekte, ki imajo večjo dodano vrednost in zagotavljajo delovna mesta

Gospodarstvo si želi lažje pogoje za tuje investitorje (npr. pri pridobivanju potrebnih zemljišč, predolgi postopki spreminjanja prostorskih načrtov), boljšo povezljivost regije (izpostavljena je bila problematika mariborskega letališča) in omilitev bega kadra iz regije, je bilo s strani predstavnikov regije slišati na javni tribuni.  

Minister Zdravko Počivalšek je v odzivu povedal, da je obisk regije razkril izzive in priložnosti, ki jih je moč nasloviti v okviru ukrepov načrta za okrevanje in odpornost, po drugi strani pa se pripravlja tudi mehanizem za podravsko regijo – gre za spodbude, ki bodo namenjene obmejnim  problemskim območjem, ki so danes že bile predstavljene vsem ključnim akterjem na področju gospodarstva v regiji. Več v VIDEO izjavi:

Regija ima potencial na področju inovacij, precej neizkoriščenih turističnih potencialov, je dejal minister, s sodelovanjem države, gospodarstvenikov in regijskih razvojnih agencij bomo naredili korak naprej. Izrazil je tudi optimizem zaradi dobro prebrodene zdravstvene krize, tudi po zaslugi PKP saj prvi podatki kažejo, da je gospodarstvo v boljši kondiciji, kot se je sprva pričakovalo. Po njegovem mnenju je so izpolnjeni vsi pogoji, da naredi Slovenija preboj v pozitivno smer, eden ključnih zakonov, ki lahko k temu pripomore, pa je zakon o debirokratizaciji. Obžaloval je pomanjkanje konsenza glede socialna kapice, ki bi tudi v podravski regiji pripomogla k omilitvi bega možganov.

Vrtovec – Vizjak: Od obuditve projekta logističnega centra, poenostavljenega sprejemanja prostorskih načrtov do zaščite proti toči

V nadaljevanju so se ministri odzvali na povsem konkretne pobude. Ministra Jernej Vrtovec in Andrej Vizjak sta bila enotna v razmišljanju, da zaradi velike razdrobljenosti občin še ni pravi trenutek za prenos izdaje gradbenih dovoljenj z države na občine (oba sta tudi menila, da so upravne enote dober blažilec potencialnega konflikta med interesi občin in državnih agencij, ki izdajajo soglasja). Predsednik vlade in minister Vrtovec sta se odzvala na izpostavitev problematike mariborskega letališča. Povedala sta, da se projekt vzpostavitve logističnega centra na tem letališču nadaljuje, saj gre za investicijo, ki lahko omogoči gospodarski preboj regije. Minister Vrtovec se je strinjal z mnenjem iz občinstva, da turizem v regiji potrebuje potniški promet na letališču. Povedal je, da so obratovalni čas letališča že podaljšali, v pripravi pa je tudi razpis za novega upravljalca. Več v VIDEO izjavi:

Zadnje dni je bila v regiji precej aktualna problematika (ne) zagotavljanja zaščite pred točo. Minister Jože Podgoršek je zato na tribuni povedal, da je bilo danes in v minulih dneh na strani države storjeno vse, da lahko izvajalec začne z izvajanjem zaščite.

Samo z dovolj visoko precepljenostjo bo možno izvajanje projektov

Vsi sodelujoči člani vlade in predsednik vlade so župane, gospodarstvenike in ostale prisotne na javni tribuni spodbudili, da vsak v svojem okolju stori vse, kar je v njihovi moči, za čim večjo precepljenost ljudi. Samo tako bomo naslednje šolsko leto lahko izvedli v šolskih prostorih, je poudarila ministrica Kustec, in samo tako bomo sploh lahko realizirali projekte, za katere smo se danes dogovorili, je v zaključku dogodka dejal minister za zdravje Janez Poklukar.

Kljub predsedovanju do konca mandata v vse regije

Predsednik vlade je ob zaključku javne tribune napovedal, da bo vlada do konca mandata obiskala tudi ostale regije, v Podravje pa se bo vrnila najverjetneje spomladi, ko bo že moč preveriti, kako se izvajajo danes dogovorjeni projekti.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno