KmetijstvoLokalnoPolitikaV fokusuVideo

(VIDEO) Minister Podgoršek na obisku v Podravju v enem dnevu uredil težave z letalom proti toči

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je skupaj z državnim sekretarjem mag. Alešem Irgoličem udeležil včerajšnjega vladnega delovnega obiska v Podravju. Tekom dneva sta ločeno obiskala kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo, gozdarstvom, turizmom in vinogradništvom. Delovni obisk Vlade Republike Slovenije se je začel dopoldne s sejo vlade na ptujskem gradu. Sledil je obisk podjetja Perutnina Ptuj, iz Ptuja pa na Gaj nad Mariborom (Bresternica), kjer na idilični lokaciji stoji izletniška kmetija Koren pri Korošcu.Ministra je sprejel Joško Koren, katerega VIDEO si oglejte na tej povezavi: https://fb.watch/6tdAzkTY5_/

Kmetija obsega 24 hektarjev kmetijskih in vinogradniških površin, od tega okoli 15 hektarjev gozda. Že več kot 35 let se na kmetiji izvaja tudi dopolnilna dejavnost – izletniški turizem, katerega ponudba hrane je prava kulinarična pravljica domačih jedi. O namenu obiska Podravske regije, vtisih in načrtih v prihodnje je minister dr. Jože Podgoršek povedal naslednje (VIDEO)

Zanimiva in hvalevredna je hitro reagiranje ministra Podgorška glede nedavnih težav z letalom na Športnem letališču Skoke, katero je opremljeno za obrambo proti toči, vendar do sedaj ni dobilo dovoljenja za opravljanje te naloge. Podgoršek je skupaj z ministrom Vrtovcem praktično v enem dnevu uredil vse, da je letalo pripravljeno za kar je namenjeno. (VIDEO)

Aktiven je bil tudi državni sekretar pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleš Irgoloč

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je v Mariboru najprej obiskal Zadrugo Dobrina, ki deluje od leta 2011, ustanovili pa so jo pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric. Temeljni namen zadruge je razvoj malih kmetij, pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Delujejo tudi na področju povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocije in razvoja ekološkega kmetovanja, spodbujajo načela trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva. Državni sekretar Aleš Irgolič je izpostavil, da je tako povezovanje kmetov kot ga prikazuje zadruga zelo pomembno za razvoj kmetijstva. Prisluhnil je tudi težavam, ki zadrugo pestijo v sedanjem obdobju.V nadaljevanju je državni sekretar obiskal tri kmetije, in sicer gozdarsko kmetijo Antona Majala na framskem Pohorju (gospodarijo z 42 hektarji obdelovalnih površin – v lasti in zakupu, in s 25 hektarji lastnih gozdov), živinorejsko kmetijo Gašperja Dajčmana v očini Sveti Duh na Ostrem Vrhu (redijo krave molznice in prodajajo ekološko mleko) ter ekološko vinogradniško kmetijo Lo Duca v občini Kungota. Na kmetijah se je z lastniki pogovoril o težavah in možnosti napredka kmetijstva v regiji.

Državni sekretar je obiskal tudi Inštitut Wcycle v Mariboru. Gre za projekt dolgoročnega, razvojno usmerjenega zagotavljanja obvladovanja tokov virov / surovin v lokalnem in regijskem območju. V okviru projekta ozaveščajo najširšo javnost o zmanjševanju odpadne količine hrane, podpirajo inovativne produkte s področja hrane ter zmanjšanje zavržkov hrane.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo