SlovenijatehnologijaV fokusuVideo

(VIDEO) 40 ukrepov digitalizacije za četrto desetletje samostojne države

»Slovenijo želimo pripeljati med prvih pet digitalno najbolj naprednih držav v Evropi,« je na današnji predstavitvi prvega paketa ukrepov strateškega sveta za digitalizacijo dejal njegov predsednik Mark Boris Andrijanič.

Globalna tehnološka tekma prinaša veliko priložnosti za majhne in prožne države

Predsednik strateškega sveta Mark Boris Andrijanič je uvodoma povedal, da Slovenija na področju digitalizacije krepko zaostaja. Cilj omenjenega strateškega sveta je zelo jasen: pripraviti ukrepe, ki bodo Slovenijo do leta 2026 pripeljali med prvih pet digitalno najbolj naprednih držav v Evropi. Povedal je, da je vlada že potrdila prvi paket 40 ukrepov, ki predstavljajo pomembne korake na poti do digitalne in moderne Slovenije. (VIDEO)

Področje izobraževanja: Izboljšati digitalno pismenost v vseh segmentih prebivalstva

Digitalna pismenost državljanov je temelj splošne digitalizacije storitev javne uprave. Vodja delovne skupine za izobraževanje mag. Ajša Vodnik je poudarila, da bodo h krepitvi učenja digitalnih veščin pripomogli digitalni boni, ki bodo najprej namenjeni upokojencem oz. starejšim skupinam prebivalstva. Izjemnega pomena za razvoj družbe v smeri z digitalizacijo je delo z mladimi, zato je med predlaganimi ukrepi predvidena uvedba obveznega predmeta računalništvo in informatika ter z izboljšano opremljenostjo učilnic tudi čim večja digitalizacija učnega procesa v slovenskem šolskem sistemu. (VIDEO)

S pomočjo tehnologije do boljše dostopnosti zdravstvenih storitev

Vodja delovne skupine za področje zdravstva Igor Zorko je poudaril, da lahko s pomočjo tehnologije veliko prispevamo k večji dostopnosti zdravstva. Kako pomembna je digitalizacija zdravstvenega sistema, je še posebej izrazito postalo v času epidemije. Zato v skupini predlagajo popolno odpravo papirnatega poslovanje med izvajalci zdravstvenih storitev. Uvedba mobilne aplikacije e-zdravje bi razširila dostopnost, ki jo ima posameznik do lastnih zdravstvenih podatkov, potrdil, napotnic in receptov prek zVem. Aplikacija bi med drugim omogočala naročanje na zdravstvene preglede in komunikacijo z zdravstvenim osebjem. (VIDEO)

Med predlaganimi rešitvami velja izpostaviti tudi financiranje storitev e-oskrbe na domu za pet tisoč najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov. Na ta način bi jim ob stalnem spremljanju njihovega fizičnega in duševnega stanja omogočili celovito institucionalno oskrbo. Zorko je izpostavil tudi uvedbo sistemskega financiranja telemedicine za kronične in onkološke bolnike ter postopno širjenje telemedicinskih storitev na druge ključne skupine.

Odprava prometnega dovoljenja v fizični obliki, e-osebna izkaznica

V delovni skupini za javno upravo in digitalno družbo so se osredotočili na različne življenjske situacije državljanov, v katerih lahko uporaba sodobnih tehnologij pripomore k hitrejšemu izvajanju postopkov, boljšemu pretoku informacij in transparentnosti. Ključnega pomena pri tem je vzpostavitev enotne vstopne točke ‘eSlovenija’, prek katere bi državljani dostopali do vseh storitev javne uprave, obvezno elektronsko poslovanje v državni upravi (uvedba e-podpisa). (VIDEO)

Gregor Macedoni je omenil tudi ukinitev prometnega dovoljenja v fizični obliki, možnost davčnega trajnika in uvedbo t. i. virtualnega upravnega okenca, prek katerega bi lahko državljani prek varne avdio-video povezave urejali upravne in druge storitve javne uprave. V tem oziru je pomemben tudi predlog uvedbe e-osebne izkaznice,  kot poenostavljene mobilne oblike e-avtentikacije, povezane tudi z novo biometrično osebno izkaznico. Posamezniku bi s tem omogočali varen in hiter način dostopanja do spletnih storitev javne uprave, bank telekomunikacijskih operaterjev in drugih ponudnikov e-storitev.

Gospodarstvo: Poenostavitev dela na daljavo, spodbujanje solastništva

V okviru enotnega državnega portala je predlagana vzpostavitev e-točke za vse državne, lokalne in EU subvencije, pregledne informacije o razpisih ter pregled nad tem, ali dodeljene subvencije posameznemu podjetju izpolnjujejo pravilo ‘de minimis’. Pleško je omenil tudi predlog spreminjanja sistema obdavčitve opcij in delnic zaposlenih, s čimer bi ta oblika nagrajevanja postala privlačna tako za zaposlene kot delodajalce, in e-notarske storitve. (VIDEO)

Enotna mobilna aplikacija za vse oblike javnega prevoza

Vodja skupine za nove tehnologije je poudaril, da so v njegovi skupini iskali predvsem tehnološke rešitve aktualnih izzivov. Na prvem mestu je omenil digitalno povezljivost in uskladitev vseh oblik javnega prevoza. Pomembna pridobitev za gluhe in naglušne osebe bi bila vpeljava samodejnega podnaslavljanja v slovenščini. Poudaril je tudi nujnost podpore razvoju aplikacije, ki omogoča prepoznavo slovenskega govora v realnem času. (VIDEO)

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija