LokalnoPolitikaV fokusu

Velenjski veljaki niso kos niti časovnici niti strategiji pravičnega prehoda: Zahtevajo zamrznitev postopkov in vrnitev strategije v javno obravnavo

Ni bilo potrebno dolgo časa čakati in so prve razpoke glede strategije o pravičnem prehodu. Člani Operativne skupine SAŠA regije za prestrukturiranje so se včeraj kot udeležence sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo RS v zvezi z oddanimi pripombami na strategijo za izstop iz premoga. Po njihovem, zaradi neupoštevanja oddanih ključnih pripomb na dokument v postopku javne obravnave je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol v imenu operativne skupine predlagal zamrznitev postopkov v zvezi s sprejemanjem strategije. Zahtevali so tudi obnovo postopka za upoštevanje pripomb in vključitev vseh ključnih deležnikov, vse dokler se ne doseže skupni dogovor. Z državnim sekretarjem Blažem Košorokom so se dogovorili, da nemudoma skličejo sestanek z Evropsko komisijo, na katerem bodo lahko sodelovali tudi člani operativne skupine in prejeli konkretnejša pojasnila in usmeritve.

Če bi le bilo to, oziroma samo to. Dejstvo je da ne morejo bit resno in odgovorno, predvsem pa racionalno, kos časovnici po kateri se optimalno izide ob letnici izhoda 2033. To je edini zajec , ki tiči v grmu. Vse kar je drugo razblini, podre, razvodeni, podraži, predvsem pa za morebiten neuspeh, in posledično temu dodajanje glavno breme na občanih, je cilj oziroma prenos na druge brez da bi pokazali svojo »sposobnost« zadevo, prehod, oziroma pravični izhod opraviti kot se »šika«.

»V obstoječi strategiji je namreč zavezujoča le letnica izstopa premoga najkasneje do leta 2033, vsi ostali ključni elementi o tem, kako pravičen prehod izpeljati, niso navedeni. v dokumentu manjka zaveza k sprejemu zakonodajnega paketa, ki bo definiral jasne finančne vire za gospodarsko, okoljsko in energetsko preobrazbo Šaleške doline, kdo bo financiral prenovo daljinskega ogrevanja, našteti so le možni viri financiranja, brez javnih zavez, da bodo sredstva prišla v dolino za pravi namen, ni vmesnih ciljev ali mejnikov, ki bi se periodično spremljali za obvladovanje tveganj. V strategiji je upoštevan zgolj okoljski vidik, niso pa upoštevani socialni, gospodarski in energetski vidik. Zahtevamo, da se osnutek strategije dopolni s ključnimi predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni, nato lahko govorimo o relevantni letnici izstopa«, menijo na MO Velenje.

Degradirano okolje bi se moralo sanirati s pomočjo virov sredstev, ki bodo predvidena v Zakonu o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ne pa iz SPP sredstev, kar je trenutno predvideno. V dolini pričakujejo tudi finančno podporo države za financiranje nadomestnega vira toplote za daljinsko ogrevanje Šaleške doline. Le z vključenimi vsemi vidiki bi lahko bil dosežen t. i. pravičen prehod z doseženim socialnim dialogom, h kateremu si prizadevajo, saj ne želijo, da se v Šaleški dolini ponovi scenarij iz Zasavja.

Želijo da se pomešajo hruške in jabolka, da EU da več in da bodo deležniki v strategiji izhoda le če bo po njihovem, se bo dalo skleniti dogovor o pravičnem prehodu. Drugače sledi zamrznitev, lobiranje, igranje na čustva občanov, zaposlenih in morebitno ali skorajda zanesljivo podaljšanje rokov. Občinski aparat, ki je strukturiran tako da te načrtovane pritiske zna izpeljati v svoje politične točke in na »rahločutno«poslabšanje življenjskih pogojev lastnih občanov. To bo končni izid.

Ker je dokument pripravljen zgolj enostransko, kar pomeni, da je Ministrstvo za infrastrukturo na sestankih člane operativne skupine zgolj seznanjalo s postopki, nikakor pa ne aktivno vključevalo, upoštevalo njihove dopolnitve ali iskalo skupen konsenz, je Velenjski župan Peter Dermol predlagal zamrznitev postopkov za sprejetje Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Stališče strani ki želi zamrznitev.Delovnega sestanka na Ministrstvu za infrastrukturo so se udeležili: državni sekretar Blaž Košorok, generalni direktor Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc, državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, vodja Sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve mag. Tina Seršen in direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Mojca Pršina ter člani Operativne skupine SAŠA regije za pravični prehod iz premoga. Danes jim je uspelo priklicati na sestanek tudi »Zasavce« in kot obojni dobri eksperti pri oteževanju okoliščin prehoda ali izhoda iz premoga v energetski strategiji, so se »strinjali » državi in posledično sebi svojim občanom zagreniti življenje.

Stara zgodba da preide skrb na drugega, pridušanje manj učinkovitega pa dobiva novo preobleko tokrat »Šaleško«.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno