Foto: Facebook
izobraževanjeSlovenijaV fokusu

V šolskem letu 2020/21 vpisanih več dijakov in študentov

Število srednješolcev in študentov v Sloveniji se je do prejšnjega šolskega leta zmanjševalo. V šolskem letu 2020/21 pa je v srednje šole vpisanih 1,5 odstotka več dijakov in skoraj osem odstotkov več študentov terciarnega izobraževanja, kot jih je bilo vpisanih v prejšnjem, je državni statistični urad (Surs) povzel STA.

V osnovno šolo že nekaj let vstopajo številnejše generacije otrok kot pred leti. Število novih osnovnošolcev je večje tudi od generacij, rojenih pred 15 leti, ki bodo v tem šolskem letu zapustili osnovno šolo in odšli v srednje šole. Število osnovnošolcev se po navedbah Sursa tako že nekaj let zvišuje, v aktualnem šolskem letu pa je več tudi novih srednješolcev in študentov.

Število otrok v vrtcih se je povečalo za 13,5 odstotka

Na začetku šolskega leta 2020/21 je bilo v vrtce vključenih 86.193 otrok, to je bilo 82,5 odstotka vseh otrok, starih od enega do pet let. Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo za 1,7 odstotka manjše kot v prejšnjem šolskem letu. V zadnjem desetletju se je število otrok v vrtcih povečalo za 13,5 odstotka.

Predšolsko vzgojo je izvajalo 975 vrtcev in njihovih enot, od tega 861 javnih in 114 zasebnih. Velika večina otrok, 94,5 odstotka, je obiskovala javne vrtce.

V redni in prilagojeni osnovnošolski program je bilo v začetku iztekajočega se šolskega leta vključenih 193.158 otrok, kar je 3000 več kot v preteklem letu. Število osnovnošolcev narašča vse od šolskega leta 2010/11, generacije prvošolcev, ki jih je v tem šolskem letu 21.500, pa so že nekaj let precej večje od generacij devetošolcev – teh je v tem šolskem letu 19.181.

Vpis v šolo jih čedalje več za eno leto odloži

Otroci v Sloveniji vstopajo v osnovno šolo pri šestih letih. Čedalje več pa je tudi takih, ki vpis v šolo za eno leto odložijo. Pred petimi leti je bilo med prvošolci šest odstotkov sedemletnikov, tj. otrok, ki so zaradi različnih razlogov šolanje začeli leto pozneje kot vrstniki. V šolskem letu 2020/21 pa je bilo med prvošolci 12,5 odstotka sedemletnikov.

Osnovnošolske programe je izvajalo 773 osnovnih šol in njihovih podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Največjo šolo v Sloveniji je obiskovalo 1127 učencev, največjo podružnico je obiskovalo 407 otrok, najmanjšo podružnico pa so obiskovali trije otroci.

V oddelkih šol z rednim osnovnošolskim programom je bilo povprečno 19,2 učenca. Povprečno najnižje število otrok v oddelkih so imele osnovne šole v pomurski (16) in koroški (16,3), povprečno najvišje pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (21,6).

V rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih sta se izobraževala 15.502 otroka s posebnimi potrebami. Večina teh otrok (84 odstotkov) je bila vključena v redni program, ki pa se je izvajal z dodatno strokovno pomočjo; ti otroci so predstavljali 6,8 odstotka vseh učencev v rednem osnovnošolskem programu.

V šolskem letu 2019/20 je osnovno šolo uspešno končalo 18.089 učencev, od tega 274 po prilagojenem programu.

V naslednjih letih se bo število dijakov znova povečevalo

V srednješolsko izobraževanje je v šolskem letu 2020/21 vključenih 73.854 dijakov, v prejšnjem šolskem letu pa jih je bilo 72.738. To izobraževanje je izvajalo 144 javnih srednjih šol z enotami, šest zasebnih zavodov ter pet zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami. Na Sursu predvidevajo, da se bo v naslednjih letih število dijakov znova povečevalo.

V srednje splošno izobraževanje je bilo vpisanih 35 odstotkov vseh dijakov, od tega je bilo 62 odstotkov deklet. 47 odstotkov dijakov je bilo vključenih v srednje tehniško in strokovno izobraževanje, od tega je bilo deklet 46 odstotkov. V nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju pa je bilo 18 odstotkov vseh dijakov; 30 odstotkov od teh je bilo deklet. V poklicno in strokovno izobraževanje se v precej večjem številu vključujejo fantje kot dekleta.

V šolskem letu 2019/20 je srednješolsko izobrazbo zaključilo 17.488 dijakov. 5805 dijakov (33 odstotkov) je pridobilo srednjo splošno izobrazbo. Srednjo strokovno izobrazbo je pridobilo 7917 dijakov (45 odstotkov), srednjo poklicno 3344 (19 odstotkov) in nižjo poklicno izobrazbo 422 dijakov (dva odstotka).

V programu osnovne šole za odrasle se je v šolskem letu 2019/20 izobraževalo 1113 oseb. Od tega je bilo dve tretjini moških, dobra tretjina teh pa je bilo mlajših od 18 let.

Srednješolske programe za odrasle je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 16.276 oseb. 75 odstotkov udeležencev je bilo mlajših od 25 let. Štirje odstotki udeležencev od vseh so želeli pridobiti srednjo splošno izobrazbo, 60 odstotkov jih je želelo pridobiti srednjo tehniško in drugo strokovno izobrazbo, 36 odstotkov pa nižjo in srednjo poklicno izobrazbo. Največ teh oseb se je izobraževalo v programih s področja poslovnih in upravnih ved, so še navedli na Sursu.

(uredništvo)

Mogoče vam bo všeč