Foto: GOV.si
GospodarstvoLokalnoSlovenijaV fokusu

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko uspešno črpanje finančnih sredstev

Evropska sredstva za širitev Poslovne cone Ljutomer

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrena evropska sredstva za projekt »Širitev Poslovne cone Ljutomer«. Za milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ljutomer v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 355.000 evrov.

V okviru projekta bo Občina Ljutomer v poslovni coni zgradila cestno omrežje z enostranskim hodnikom za pešce, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. S tem se bo povečala ponudba ustreznih, prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Občina bo z naložbo povečala dodano vrednost malih in srednje velikih podjetij ter dosegla občinske cilje, med njimi gospodarsko rast in spodbujanje nastajanja novih delovnih mest.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica-Kromberk«. Za 5,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Nova Gorica v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2 milijona evrov.

Foto: Europe Direct Slovenija

Evropska sredstva za izgradnjo poslovno-ekonomske cone v Novi Gorici

V okviru projekta bo Mestna občina Nova Gorica zgradila poslovno-ekonomsko cono Nova Gorica-Kromberk, ki se bo razprostirala na 4,43 hektarjih. Investicija obsega ureditev cestne povezave in komunalne infrastrukture za novo poslovno-ekonomsko cono. Natančneje, občina bo zgradila 747 metrov dostopnih cest, 1622 metrov vodovoda različnih dimenzij, 360 metrov fekalne kanalizacije, 1078 metrov padavinske kanalizacije različnih dimenzij, 488 metrov elektro-kabelskega omrežja ter 530 metrov elektroenergetskega omrežja. Poleg naštetega bo postavljena še javna razsvetljava v skupni dolžini 842 metrov ter telekomunikacijski vod v skupni dolžini 580 metrov.

Foto: GO Portal

Z izgradnjo nove poslovno-ekonomske cone se bo povečala dodana vrednost malih in srednje velikih podjetij v Goriški razvojni regiji, projekt pa spodbuja podjetništvo, zlasti z izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij.

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč