GospodarstvoSlovenijaTurizemV fokusu

V drugem polletju več možnosti za zaposlovanje

Delodajalci, ki imajo deset ali več zaposlenih, so pozitivni glede gibanja zaposlenosti v drugi polovici leta 2021. Napovedujejo 2,1-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 29.000 zaposlitev, je pokazala raziskava Zavoda RS za zaposlovanje.

Delodajalci so v času anketiranja – v raziskavi aprila in maja je sodelovalo skoraj 3300 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije – zaposlovali približno 678.000 delavcev, za prihodnjih šest mesecev pa predvidevajo, da bo njihovo število naraslo na 692.000 zaposlenih. Nove delavce, piše STA, bodo potrebovali večinoma zaradi nadomeščanja, nekaj pa tudi zaradi večjih potreb.

V prihodnjih šestih mesecih bodo skupaj iskali približno 29.000 delavcev

Najbolj spodbudne so napovedi za gostinstvo, kjer pričakujejo sedem odstotkov več zaposlenih. Sledijo gradbeništvo (za 5,4 odstotka), poslovanje z nepremičninami (za 4,9 odstotka) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kamor sodijo tudi zaposlovalne dejavnosti (za 4,7 odstotka).

Upad števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz kmetijstva (za en odstotek), kulturnih, razvedrilnih, rekreacijskih dejavnosti (za 0,4 odstotka) in izobraževanja (za 0,2 odstotka).

Zavod glede na odgovore delodajalcev predvideva, navaja STA, da bodo v prihodnjih šestih mesecih skupaj iskali približno 29.000 delavcev. Načrti se nanašajo na iskanje delavcev zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo otrok ipd.), začasnih zaposlitev (fluktuacija, sezonske zaposlitve, iztek starih pogodb, poznejše vnovične zaposlitve), v manjšem obsegu pa tudi na nova delovna mesta.

Delodajalci bodo najpogosteje iskali voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilce, zidarje, prodajalce, natakarje, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, orodjarje, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo ter tehnike za strojništvo. »Večina navedenih poklicev se že dalj časa pojavlja v skupini deficitarnih poklicev, ponovno se visoko umeščajo tudi poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, med katerimi je recimo poklicna skupina osebnih asistentov,« pravijo na zavodu.

Najbolj zaskrbljeni glede kadra so delodajalci iz gostinstva

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev, poroča STA, se je v preteklih šestih mesecih soočala dobra tretjina delodajalcev (36,5 odstotka), nekaj manj jih ni imelo težav pri iskanju kadra (32,3 odstotka), medtem ko skoraj tretjina delodajalcev (31,1 odstotka) ni iskala novih sodelavcev. V skupini velikih delodajalcev se jih je s pomanjkanjem ustreznih kadrov srečevalo 61,2 odstotka.

62,3 odstotka delodajalcev v prihodnje ne pričakuje težav z iskanjem kadra. Najbolj zaskrbljeni glede kadra so delodajalci iz gostinstva, ki v polovici primerov pričakujejo težave z iskanjem sodelavcev.

Dobra polovica anketiranih delodajalcev (56,3 odstotka) v prihodnjega pol leta ne pričakuje sprememb v povpraševanju po njihovih izdelkih ali storitvah. Slaba tretjina (30,4 odstotka) jih meni, da se bo gospodarska aktivnost krepila, dobra desetina (12,8 odstotka) pa jih pričakuje poslabšanje.

Najbolj so optimistični delodajalci iz gostinstva, kjer 43,3 odstotka delodajalcev pričakuje porast povpraševanja po njihovih izdelkih oz. storitvah. Sledijo delodajalci iz finančnih in zavarovalniških dejavnosti (38,7 odstotka). Prav tako iz gostinstva pa prihaja tudi največji delež (35,5 odstotka) delodajalcev, ki pričakujejo upad povpraševanja po izdelkih ali storitvah. Sledijo jim delodajalci s področja kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (26,3 odstotka).

Glede na velikost podjetij ali organizacij so pri napovedovanju rasti povpraševanja po izdelkih oz. storitvah najbolj optimistični veliki delodajalci (250 zaposlenih ali več), kjer je takšnih 38,9 odstotka. Sledijo jim mali delodajalci (10 do 49 zaposlenih), ki rast povpraševanja po svojih izdelkih ali storitvah napovedujejo v 31 odstotkih primerov. Pri srednje velikih podjetjih je optimističnih 26,9 odstotka vprašanih.

(uredništvo)

Mogoče vam bo všeč