koronavirusSlovenija

Ukrepi za omejevanje širjenja virusa med 1. in 11. aprilom so tehtno premišljeni

Ukrepi bodo učinkovali, če jih bo javnost spoštovala

Ukrepi za omejevanje širjenja virusa med 1. in 11. aprilom so bili tehtno premišljeni, razloge za uvedbo je pojasnila Logar. Predlog obveznega nošenja mask v urbanih središčih je pripravila svetovalna skupina. Z njim želi preprečiti primere, ko veliko posameznikov mask na javnih površinah ne nosi in ne vzdržuje varnostne razdalje. Svetovalna skupina je z vidika pozitivnega psihološkega učinka predlagala dovoljeno zbiranje dveh družin na veliko noč, to je petih odraslih oseb in otrok, ob upoštevanju drugih preventivnih ukrepov. V šolah se zgodi veliko stikov, zato je bil uveden pouk na daljavo ne glede na to, da se stanje v tednih, ko so bile šole odprte, ni poslabševalo.

Ključne bodo razmere na intenzivnih oddelkih

Za razliko od prvih dveh valov je odstotek bolnikov na intenzivnih oddelkih glede na vse Covidne hospitalizirane bolnike tokrat višji, je zatrdil Jereb. Tako je zdaj za vse bolnišnice ta podatek 21 odstotkov, v UKC Ljubljana pa je 26 odstotkov. Smrtnost v prvem valu je bila 31 odstotkov vseh hospitaliziranih in je v drugem valu padla na 27 odstotkov. Tak odstotek bi bil v kolapsu zdravstvenega sistema veliko višji. Starostna struktura na intenzivnih oddelkih je 69 let, najmlajši bolnik ima 38 let. Pri mlajših pacientih prav tako zaznavajo oteževalno okoliščino in sicer pri tistih z diagnozo povišanega krvnega tlaka.

Spremembe vstopno/izstopnega režima na zunanjih in notranjih mejah

Od danes naprej veljajo spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Prehajanje državne meje zunaj kontrolnih točk ni več mogoče, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del.

Predčasna prekinitev karantene več ni mogoča, prav tako ne veljajo več izjeme glede prehoda meje brez testa, razen za prevoz, dostavo, tranzit in imetnike diplomatskih potnih listov ter šolarje do 13 let. Črtane so tudi vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom. Ta izjema od danes velja le za dnevne delovne migrante, šolarje nad 13 let, osebe, ki šolarje spremljajo, in dvolastnike. PCR-test se od danes prizna samo, če je ta opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja.

Za osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji so prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav, ki so na rdečem seznamu, razen za splošni izjemi, prebolevnike in cepljene in vse posebne izjeme, ki so naštete v odloku.

Vir: Urad Vlade RS

Mogoče vam bo všeč