Tomaž Vesel
GospodarstvoIntervjuLokalnoPolitikaSlovenijaŠportV fokusuzanimivo

[UDARNO]Planet 18 zelo koncizno o Veselu in KPK: “Vesela zakon k temu zavezuje!”

Delo predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela in vseh drugih državnih funkcionarjev neposredno ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, postranske zaslužke funkcionarjev pa zelo konkretno 26. člen prej omenjenega zakona, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Že v prvi alineji je izrecno določeno, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi.

Druga alineja določa izjeme: državni funkcionar opravlja lahko pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ali vodi kmetijo oziroma upravlja lastno premoženje. Potem pa je tu zelo pomembna obveznost. Funkcionar mora najkasneje v osmih delovnih dneh po začetku dela, v primeru Vesela je to nadzor nad poslovanjem Fife, o tem pisno obvestiti KPK ter svoji vlogi priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dodatne dejavnosti.

Problem z Veselom je, da nima ali ne želi pokazati potrdila KPK – ja, da lahko opravlja to dejavnost, sramota KPK – ja pa, da ga ne najde v svojih arhivih. Kar v zadnjih nastopih na TV očne Vesel, pa je, da skuša prepričati, da je vseeno, če papirja ni, ker je “logično, da mu ga je KPK izdal”. Kot prvo, ni tako logično kot bi on želel, drugo, če ni papirja, ni evidence.

Aleš Ernecl

Mogoče vam bo všeč