FOTO: STA
SlovenijaV fokusuŽivljenje

Starejši lahko glasujejo na domu ali zunaj kraja stalnega prebivališča

Ministrstvo za delo je domove za starejše obvestilo o možnostih, ki jih še imajo stanovalke in stanovalci za glasovanje na referendumu o noveli zakona o vodah. Do srede se lahko prijavijo za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ter za glasovanje na domu, tudi v domu za starejše, če imajo tam prijavljeno prebivališče.

Ministrstvo je obvestilo socialnovarstvene zavode, ki izvajajo institucionalno varstvo, da imajo stanovalci, ki imajo stalno bivališče prijavljeno na naslovu zavoda, možnost glasovanja na domu. Željo po takem glasovanju morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja, torej najpozneje do srede do 24. ure. Okrajna volilna komisija mora do omenjenega roka obvestilo oz. prejeti, velja torej rok prispetja. Obvestilo je mogoče oddati tudi prek portala e-Uprava z digitalnim potrdilom in brez njega.Stanovalci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, v zavodu pa imajo prijavljeno le začasno prebivališče, pa bodo imeli možnost glasovanja pred volilnim odborom na svojem domu. Zavodi so s strani ministrstva danes zjutraj prejeli vsa navodila in usmeritve, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za delo. Tisti, ki imajo v zavodu prijavljeno začasno bivališče, lahko medtem izberejo tudi možnost glasovanja na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča (Omnia). Ta možnost pride denimo v poštev za volivce iz Maribora, ki bi želeli glasovati v Ljubljani.

Volivec, ki bo na dan glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča in želi glasovati na volišču zunaj svojega okraja stalnega prebivanja, mora svojo namero sporočiti na okrajno volilno komisijo, na območju katere ima stalno prebivališče. Tudi v tem primeru rok za oddajo vloge poteče v sredo ob 24. uri, vlogo je mogoče oddati prek portala e-Uprava.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija