Foto: GovSI Youtube
koronavirusSlovenijašolstvo in znanjeV fokusu

Srednje šole prejele protokol za izvedbo samotestiranja učencev

Namen samotestiranja učencev in dijakov je vzpostaviti varno šolsko okolje

Cilj je identificirati pozitivne Covidne primere in preprečiti nadaljnje širjenje novega Korona virusa. Sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je poudaril učinek rednega testiranja, saj se v primeru 1x tedenskega rednega testiranja s hitrimi antigenskimi testi zmanjša število pozitivnih primerov za 50 odstotkov, ki bi se jih sicer ugotovilo kasneje na druge načine.

 

Uvedbo samotestiranja podpira tudi Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike. Tovrstno testiranje so preverili na Pediatrični kliniki pri mladih različnih starosti  in ugotovili, da so jih tudi otroci v prvi triadi OŠ ob prisotnosti odrasle osebe sposobni izvesti sami.

Ministrstvo je izdelalo protokol izvajanja samotestiranja in izjavo o soglasju, zagotovilo je strogo preverjen hitri antigenski test na SARS-CoV-2, pripravilo obvestilo pristojnim zdravstvenim domovom o zagotovitvi izdaje izvida PCR testa v roku 24 ur. Zagotovljena je telefonska številka 01 478 68 48 za morebitna vprašanja staršev, učiteljev ali otrok, ki je na voljo vsak delovni dan med 8.30 in 15.30. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo, da posreduje šolam opis o protokolu vsem vodstvom vzgojno izobraževalnih zavodov in da posledično pridobi podatke o izkazanem interesu učencev v osnovni šoli in dijakov v srednji šoli o samo testiranju. Na ministrstvu so izdelali tudi promocijski video.

Ob prvi izvedbi samotestiranja v šolah, za dijake predvidoma 16. aprila, bo sodelovalo tudi zdravstveno osebje. Za učence v 3. triadi osnovne šole pa bo samotestiranje vpeljano po prvomajskih počitnicah. Vodstva srednjih šol so po protokolu zadolžena, da pridobijo soglasja staršev oziroma zakonitih zastopnikov, pri sami izvedbi pa, da v regijskih izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje vodstva šol prevzemajo teste in razdelijo učencem in dijakom. Testiranje se izvaja ob začetku pouka ob ponedeljkih, v večjih prostorih, kjer učenci in dijaki lahko vzdržujejo medsebojno razdaljo.

Ministrstvo je pridobilo tudi mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Po njihovem mnenju je samotestiranje enostavno, neagresivno in učinkovito, pomembno prispeva k objektivnemu nadzoru nad dinamiko epidemije v šolah, učenci aktivno prispevajo k zmanjševanju posledic epidemije, utrjuje se občutek, da v epidemičnih razmerah učenci skrbijo za lastno zdravje.

Vir: Gov.SI

Mogoče vam bo všeč