Foto: Policija
SlovenijatehnologijaV fokusu

Specializirani enoti za nadzor državne meje se je pridružila dodatna enota ki bo delovala iz območja PU Novo mesto

Da bi se učinkoviteje soočali s problematiko nedovoljenih migracij, so v slovenski policiji v Brežicah vzpostavili novo specializirano enoto za nadzor državne meje, SENDM II. Slovesnosti ob začetku njenega delovanja sta se udeležila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Naloge in opremljenost SENDM II

Naloge nove enote so enake nalogam SENDM I: preprečevanje nezakonitega priseljevanje, odkrivanje vodičev ilegalnih migrantov, preprečevanje tihotapljenja mamil, orožja, streliva, ukradenih vozil, uporabe neveljavnih in ukradenih listin, trgovine z ljudmi in drugih oblik čezmejne kriminalitete, ki ogrožajo varnost ne le v Sloveniji, ampak veliko širše. Ob naštetem ima specializirana enota za nadzor državne meje določene še naloge prekrškovnega organa in pa naloge v 24 ur na dan, 7 dni v tednu delujočih centrih za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje in Dolga vas.

Pomen izravnalnih ukrepov

Kadar na notranjih mejah ni več kontrole (in če odmislimo trenutne začasne izjemne razmere, nastale zaradi aktualne epidemije), je treba – kot protiutež – toliko bolj okrepiti nadzor na zunanjih schengenskih mejah. Pri tem imajo veliko vlogo tiste operativne policijske enote, ki na terenu neposredno nadzorujejo državno mejo; med njimi je tudi SENDM.

Delo na področju meje in tujcev tako ne obsega le nalog policistov na mejnih prehodih, kjer preverjajo dokumente, odkrivajo ponarejene listine in drugo. Obsega tudi delo tistih enot, ki na obmejnem območju in v notranjosti države izvajajo izravnalne ukrepe, s katerimi se, kot že ime pove, “izravnava” varnostni primanjkljaj zaradi ukinitve kontrole na notranjih mejah.Vse te naloge zahtevajo posebno izurjenost in usposobljenost policistov ter opremljenost, kot so specialna vozila, optoelektronski sistemi, fiberooptične naprave, brezpilotni zrakoplovi. Seveda ne gre brez podpore schengenskega informacijskega sistema, skupne zbirke podatkov o razpisih za osebe in predmete. Nujni sta tudi dobra organizacija in hitra odzivnost, ki dajeta rezultate, skupaj s prizadevnostjo in zagnanostjo zaposlenih ter seveda – še zlasti, ko gre za vprašanje migracij – njihova profesionalnost, etična drža ter spoštljiv odnos do sočloveka in njegovega dostojanstva. Vse našteto je neločljivo povezano z dojemanjem učinkovitosti in uspešnosti slovenskih policistov v domači in evropski javnosti.

Tudi mednarodno policijsko sodelovanje prispeva namreč k učinkovitejšemu odzivanje na varnostne izzive današnjega časa. Slovenska policija ima zato vzpostavljeno sodelovanje tako z državami članicami Evropske unije in schengenskega območja kot tudi s tretjimi državami. S slednjimi je tesnejše policijsko sodelovanje s pravočasno izmenjavo informacij ključno zaradi naraščajoče problematike nezakonitih migracij in krepitve delovanja organiziranih kriminalnih združb na območju t. i. balkanske tihotapske poti.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija